Актуелне измене

<< Назад на актуелне измене

Информација о промени траса линија јавног превоза током извођења радова у улици 11. Крајишке дивизије

today 21/07/2021 - 25/07/2021

...

На захтев становника Петловог брда, због извођења радова на замени деонице топловода у улици 11. Крајишке дивизије, на делу од зоне раскрснице са улицом Опленачка до зоне раскрснице са улицом Патријарха Јоаникија, у периоду од 23.04. до 25.07.2021. године извршена је промена привремених траса  линија јавног превоза.

Радови ће се изводити по фазама и то:

ФАЗА 3 – Радови на деоници од средине раскрснице са улицом Патријарха Јоаникија наредних 50,0 метара према Ибарској магистрали. Током извођења радова на овој деоници, доћи ће до заузећа десне саобраћајне траке улице 11.Крајишке дивизије на делу од зоне раскрснице према Ибарској магистрали, као и десне коловозне траке улице Патријарха Јоаникија у зони раскрснице у смеру ка Петловом брду, при чему ће на предметној деоница улица Патријарха Јоаникија бити једносмерна према граду, а у улици 11.Крајишке дивизије у смеру ка Ибарској магистрали ће се возила кретати преосталом слободном саобраћајном траком према Ибарској магистрали. Радови у овој фази изводиће се у периоду од 21.07. до 25.07.2021. године.

Током извођења радова у овој фази, важиће режим одвијања јавног превоза:

Линија бр. 59

    смер према Петловом брду – улицама Пилота Михаила Петровића, Патријарха Јоанкија, Сретена Миладиновића, Љубомира Ивковића Шуце, Опленачка и даље редовном трасом.
    смер према Тргу Славија – редовно;

- Линија бр. 521
     смер према Железник (Тараиш) – улицама Патријарха Јоаникија, Сретена Младеновића Мике, Љубомира Ивковића Шуце, Опленачка, 11. крајишке дивизије  и даље редовном трасом.
     смер према Видиковац – редовно.

- Линија бр. 534

    смер према Рипњу – улицама Церски венац, Пилота Михаила Петровића, Ибарска магистрала и даље редовном трасом.
    смер према Цераку – редовно.

- Линија Е2

    смер према Петловом брду – улицама Кнеза Висешлава, Пилота Михаила Петровића, Патријарха Јоанкија, Сретена Миладиновића, Љубомира Ивковића Шуце, Опленацка и даље редовном трасом
    смер према Тргу Славија – редовно.

За линију број 534 у смеру према Рипњу, успоставља се привремено стајалиште “Пилота Михала Петровића 1” у улици Пилота Михаила Петровића на позицији ЕД стуба око 70,0 метара после зоне расксрснице са улицом Церски венац.

 

ЛИНКОВИ