Актуелне измене

<< Назад на актуелне измене

Информација о промени режима рада линија јавног превоза током извођења радова на реконструкцији улице Кеј ослобођења у Земуну

today 22/10/2021 - 18/04/2022

...

Током извођења радова на реконструкцији улице  Кеј ослобођења у периоду од 25.10.2021.  до 18.04.2022.године доћи ће до промена у раду линија јавног превоза.

Радови подразумевају затварање коловоза улице Кеј ослобођења на делу од улице Стевана Марковића до улице Марка Николића. Линије јавног превоза ће функционисати на следећи начин:

  - линије бр. 703Л1, 705 и 706Е у смеру према Кеју ослобођења саобраћају улицама Цара Душана, Караматина, Кеј ослобођења, Марка Николића, ТЕРМИНУС, а у смеру од Кеја ослобођења редовно.

Возила са линија бр. 703Л1, 705 и 706Е ће у смеру ка Кеју ослобођења користити стајалиште „Трг Бранка Радичевића“;

 - линије бр. 82, 88, 610 и 611 - због немогућности проласка до терминуса Кеј ослобођења, возила са ових линија од 30.10. саобраћају на траси  Авијатичарски трг Главна, Трг Бранка Радичевића, Цара Душана, Добровољачка, Угриновачка, Новоградска, Цара Душана, Тг Бранка Радичевића, Караматина, Кеј ослобођења, Марка Николића, КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА .

 

ЛИНКОВИ