Ред вожње - дневне линије

130

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Лазаревац АС 4 #7467
2 Лазаревац (центар) 4 #7451
3 Лазаревац - Рампа 4 #7465
4 Шопић - Дом 4 #7622
5 Шопић - Криваја 4 #7624
6 Стакленик 4 #7578
7 Пештан 4 #7544
8 Вреоци - Завод 4 #7422
9 Вреоци - Сушара 4 #7379
10 Вреоци - Дом 4 #7373
11 Вреоци - Стара топлана 4 #7375
12 Вреоци - Вага 4 #9754
13 Велики црљени - Дом 4 #7353
14 Велики црљени - Вага 4 #7351
15 Велики Црљени - Мар. кућа 4 #7512
16 Соколовачки пут 4 #7570
17 Космај 4 #7447
18 Волујак - Раскрсница 4 #7355
19 Јунковац - Гробље 4 #7383
20 Јунковац - Продавница 4 #7445
21 Јунковац - Дом 4 #7443
22 Араповац - Рож. пут 4 #7275
23 Араповац - Продавница 4 #7271
24 Араповац - Бунар 4 #7263
25 Араповац - Пањ 4 #7269
26 Миросаљци - Р. куће 4 #7528
27 Миросаљци - Стев. куће 4 #7530
28 Миросаљци - Перило 4 #7526
29 Миросаљци - Храст 4 #7532
30 Миросаљци - Дом 4 #7524
31 Гуњевац - Раскрсница 4 #7385
32 Гуњевац - Мариће куће 4 #7514
33 Гуњевац - Чај. кућа 4 #7387
34 Гуњевац окретница 4 #7389

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Гуњевац окретница 4 #7390
2 Гуњевац - Чај. кућа 4 #7388
3 Гуњевац - Мариће куће 4 #7515
4 Гуњевац - Раскрсница 4 #7386
5 Миросаљци - Дом 4 #7525
6 Миросаљци - Храст 4 #7533
7 Миросаљци - Перило 4 #7527
8 Миросаљци - Стев. куће 4 #7531
9 Миросаљци - Р. куће 4 #7529
10 Араповац - Пањ 4 #7270
11 Араповац - Бунар 4 #7264
12 Араповац - Продавница 4 #7272
13 Араповац - Рож. пут 4 #7276
14 Јунковац - Дом 4 #7444
15 Јунковац - Продавница 4 #7446
16 Јунковац - Гробље 4 #7384
17 Волујак - Раскрсница 4 #7356
18 Космај 4 #7448
19 Соколовачки пут 4 #7571
20 Велики Црљени - Мар. кућа 4 #7513
21 Велики црљени - Вага 4 #7352
22 Велики црљени - Дом 4 #7354
23 Вреоци - Вага 4 #9755
24 Вреоци - Стара топлана 4 #7376
25 Вреоци - Дом 4 #7374
26 Вреоци - Сушара 4 #7380
27 Вреоци - Завод 4 #7423
28 Пештан 4 #7545
29 Стакленик 4 #7579
30 Шопић - Криваја 4 #7625
31 Шопић - Дом 4 #7623
32 Лазаревац - Рампа 4 #7466
33 Лазаревац (центар) 4 #7452
34 Лазаревац АС 4 #7468

Мапа

ЛИНКОВИ