Ред вожње - дневне линије

141L

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Лазаревац АС 4 #7467
2 Лазаревац (центар) 4 #7451
3 Лазаревац - Рампа 4 #7465
4 Шопић - Дом 4 #7622
5 Шопић - Криваја 4 #7624
6 Стакленик 4 #7578
7 Пештан 4 #7544
8 Вреоци - Завод 4 #7422
9 Вреоци - Бранина продавница 4 #7370
10 Вреоци - Фео 4 #7377
11 Медошевац - Гробље 4 #7518
12 Медошевац - Водовод 4 #7516
13 Зеоке 4 #7440
14 Зеоке - Бензинска пумпа 4 #7424
15 Зеоке - Утоварно место 4 #7434
16 Барошевац 4 #7295
17 Церовити поток 4 #7618
18 Мали Црљени 4 #7510
19 Мали Црљени - Купатило 4 #7508
20 Рудовци - Дикован 4 #7391
21 Рудовци - Село 4 #7567

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Рудовци - Село 4 #7568
2 Рудовци - Дикован 4 #7392
3 Мали Црљени - Купатило 4 #7509
4 Мали Црљени 4 #7511
5 Церовити поток 4 #7619
6 Барошевац 4 #7296
7 Зеоке - Утоварно место 4 #7435
8 Зеоке - Бензинска пумпа 4 #7425
9 Зеоке 4 #7441
10 Медошевац - Водовод 4 #7517
11 Медошевац - Гробље 4 #7519
12 Вреоци - Фео 4 #7378
13 Вреоци - Бранина продавница 4 #7371
14 Вреоци - Завод 4 #7423
15 Пештан 4 #7545
16 Стакленик 4 #7579
17 Шопић - Криваја 4 #7625
18 Шопић - Дом 4 #7623
19 Лазаревац - Рампа 4 #7466
20 Лазаревац (центар) 4 #7452
21 Лазаревац АС 4 #7468

Мапа

ЛИНКОВИ