Ред вожње - дневне линије

405

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Вождовац 1 #1598
2 Баштованска 1 #291
3 Крагујевачких ђака 1 #293
4 Бањица 2 1 #1599
5 Ристе Стефановића 2 #1601
6 Воје Радића 2 #1603
7 Саве Јовановића 2 #1952
8 Јајинци /Дом здравља/ 2 #1605
9 Милутина Миљковића 2 #1607
10 Кефалонијска 2 #1563
11 Спомен парк Јајинци 2 #1609
12 Раковица село (спомен чесма) 2 #1611
13 Раковица село 2 #1613
14 Кружни пут 2 #1615
15 Бели поток /Кумбара/ 2 #1617
16 Пут за Бели поток 2 #3037
17 Пошта 2 #1619
18 Авала 2 #1621
19 Санаторијум 2 #1997
20 Чаршија 2 #1999
21 Колонија 2 #2001
22 Железничка станица Рипањ 2 #2003
23 Пут за Миловановиће 2 #2005
24 Тимочки пут (улаз) 2 #2933
25 Рашин мајдан 2 #2007
26 Рипањ /брдо/ 2 #2009
27 Рипањ /центар/ 2 #2011
28 Брђани /Симићи/ 2 #2013
29 Пут за Жути брег 2 #2015
30 Пут за Брест 2 #2258
31 Брђани /школа/ 2 #2017
32 Пут за Лукиће 2 #2260
33 Рипањ /Брђани/ 2 #2020
34 Драженовац 1 2 #2022
35 Драженовац 2 2 #2024
36 Драженовац 3 2 #2026
37 Драженовац 2 #2028
38 Глумчево брдо /Горчинац/ 3 #2030
39 Глумчево брдо 1 3 #2245
40 Глумчево брдо 3 #2032

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Глумчево брдо 3 #2032
2 Глумчево брдо 1 3 #2246
3 Глумчево брдо /Горчинац/ 3 #2031
4 Драженовац 2 #2029
5 Драженовац 3 2 #2027
6 Драженовац 2 2 #2025
7 Драженовац 1 2 #2023
8 Рипањ /Брђани/ 2 #2019
9 Пут за Лукиће 2 #2261
10 Брђани /школа/ 2 #2018
11 Пут за Брест 2 #2259
12 Пут за Жути брег 2 #2016
13 Брђани /Симићи/ 2 #2014
14 Рипањ /центар/ 2 #2012
15 Рипањ /брдо/ 2 #2010
16 Рашин мајдан 2 #2008
17 Тимочки пут (улаз) 2 #2934
18 Пут за Миловановиће 2 #2006
19 Железничка станица Рипањ 2 #2004
20 Колонија 2 #2002
21 Чаршија 2 #2000
22 Санаторијум 2 #1998
23 Авала 2 #1622
24 Пошта 2 #1620
25 Пут за Бели поток 2 #3038
26 Бели поток /Кумбара/ 2 #1618
27 Кружни пут 2 #1616
28 Раковица село 2 #1614
29 Раковица село (спомен чесма) 2 #1612
30 Спомен парк Јајинци 2 #1610
31 Милутина Миљковића 2 #1608
32 Јајинци /Дом здравља/ 2 #1606
33 Саве Јовановића 2 #2130
34 Воје Радића 2 #1604
35 Ристе Стефановића 2 #1602
36 Бањица 2 1 #1600
37 Крагујевачких ђака 1 #294
38 Баштованска 1 #292
39 Паунова 1 #856
40 Вождовац 1 #1598

Мапа

ЛИНКОВИ