902A

Обреновац (ОШ Змај -Младост) - Тент А

Тент А - Обреновац (ОШ Змај -Младост) Преузми ред вожње за линију 902A
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 Обреновац АС 3 #9086
2 ОШ - Ј.Ј. Змај 3 #8939
3 Гимназија 3 #8854
4 Библиотека 3 #8972
5 Немањина 3 #8871
6 Гробље 3 #8986
7 Гај 3 #8846
8 Касарна 3 #8851
9 Уљарице 3 #9233
10 Бараке 3 #8756
11 Тент А (Излаз за младост) 3 #9212
12 Уровци - Раскрсница 3 #9235
13 Уровци - Александрићи 3 #8734
14 Уровци - Александрићи - Центар 3 #8732
15 Уровци - Александрићи - Гробље 3 #8730
16 Уровци - Вељански 3 #8822
17 Уровци - Арсеновићи 3 #9003
18 Kртинска - Центар 3 #7002
19 Кртинска - раскрсница 3 #9009
20 Кртинска - кривина 3 #9005
21 Кртинска (Трњаци) 3 #7189
22 Младост - окретница 3 #9073
23 Младост - ПКБ фарма 3 #9075
24 Младост - окретница 3 #9074
25 Кртинска (Трњаци) 3 #7124
26 Кртинска - кривина 3 #9006
27 Кртинска - раскрсница 3 #9010
28 Отпад гума 3 #9109
29 Уровци - Раскрсница 3 #9236
30 Тент а (плато окретница) 3 #8921