914

Аутобаза - Обреновац

Обреновац - Аутобаза Преузми ред вожње за линију 914
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 Аутобаза 3 #8740
2 Лола рачунари 3 #9029
3 Уљарице 3 #9234
4 Касарна 3 #8852
5 Гај 3 #8849
6 Гробље 3 #8987
7 Немањина 3 #8872
8 Насеље Дудови 3 #8873
9 Купалиште 3 #8862
10 Базени 3 #8847
11 Вашариште 3 #8766
12 Стара бања 3 #8770
13 Црква 3 #8772
14 Бора Кечић 3 #8779
15 Гимназија 3 #8854
16 Библиотека 3 #8972
17 Обреновац АС 3 #9087