Актуелне измене

<< Назад на ванредне измене

Секретаријат за јавни превоз формирао посебну имејл-aдресу

today 23/03/2020 - 01/04/2020

...

Секретаријат за јавни превоз формирао je посебну имејл-aдресу javniprevoz.covid@beograd.gov.rs, на коју ће установе и субјекти достављати своје захтеве са потребама запослених за организовањем посебних линија градског и приградског превоза.

Установе и субјекти који имају захтеве за организовањем посебних линија градског и приградског превоза дужни су да Секретаријату за јавни превоз, на формирану имејл-адресу, доставе податке о укупном броју лица за које је неопходно обезбедити превоз, податке о временском интервалу у ком ће се обављати радни процес, попис општина на којима станују запослени, односно адресе запослених и место рада за које је потребно обезбедити посебне линије градског и приградског превоза.

Такође, установе и субјекти који имају захтеве за организовањем посебних линија градског и приградског превоза достављају и потписан и скениран захтев, као и образложење захтева у MS Word-у.
Установе и субјекти су за пријављене запослене дужни да уплате претплатне карте за превоз за текући месец („бус плус”), као и да обезбеде радне налоге посебно за сваки дан, односно на дневном нивоу.

ЛИНКОВИ