Информација о организацији јавног превоза током извођења радова у зони раскрснице улица Војводе Степе и Саве Машковића

Назад на вести

16/07/2021

Информација о организацији јавног превоза током извођења радова у зони раскрснице улица Војводе Степе и Саве Машковића

 

Током извођења радова у зони раскрснице улица Војводе Степе и Саве Машковића, од понедељка 19.07.2021.године до 23.08.2021.године, доћи ће до потпуног затварања предметне раскрснице, због чега ће возила са линија јавног превоза радити на следећи начин:

Трамвајске линије бр. 9, 10 и 14 – скраћују се до техничке окретнице на Трошарини и носиће ознаке 9Л, 10Л и 14Л;

 • Линија бр. 33 – у оба смера ићи ће улицама Војводе Степе, Љубе Вучковића, Кумодрашка, Булевар Пеке Дапчевића до Фармацеутског факултета, Војводе Степе и даље редовно;
 • Линија бр. 49 - у оба смера ићи ће улицама Црнотравска, Паунова, Баштованска, Бебелова, интерна саобраћајница у зони терминуса „Вождовац“, Војводе Степе, Булевар Пеке Дапчевића, Вождовачки кружни пут и даље редовно у насељу „Степа Степановић“;
 • Линија бр. 50 - у оба смера ићи ће улицама Вождовачки кружни пут, Булевар Пеке Дапчевића, Војводе Степе, интерна саобраћајница у зони терминуса „Вождовац“, Бебелова, Баштованска, Бахтијара Вагабзаде и даље редовно;
 • Линије бр. 400, 403, 405, 406, 407, 408 и 503 – скраћују се до терминуса „Бањица 2“ и носиће ознаке 400Л, 403Л, 405Л1, 406Л1, 407Л1, 408Л и 503Л;
 • Минибус линија бр. 406Л - у оба смера ићи ће од терминуса „Бањица 2“ улицама Паунова, Баштованска, Бебелова, интерна саобраћајница у висини терминуса „Вождовац“, Војводе Степе и даље редовно;
 • Минибус линијa бр. 409 носиће ознаку 409Л - траса линије остаје непромењена у оба смера, само се полазно/долазно стајалиште премешта из зоне терминуса „Вождовац“ на „Бањицу 2“;
 • Тролејбуске линије бр. 40 и 41 као и до сада ће ићи на скраћеној траси до старе окретнице на Бањици и носиће ознаке 40Л и 41Л;
 • Успоставља се привремена аутобуска линија 9А (Бањица 2 – Кумодраж 2) која ће у оба смера ићи улицама „Бањица 2“, Паунова, Баштованска, Бебелова, интерна саобраћајница у зони терминуса „Вождовац“, Војводе Степе, Булевар Пеке Дапчевића, „Кумодраж 2“;
 • И даље ће саобраћати локална аутобуска линије бр. 41А која ће радити од старе окретнице на Бањици улицама Црнотравска, Паунова, Баштованска, Паунова, „Бањица 2“;

Аутобуске линије бр. 47, 48, 401 и 402 се враћају на своје редовне трасе.

Привремено се успоставља стајалиште:

 • „Дарвинова 1“ у улици Кумодрашка, за линију бр. 33 у смеру ка граду, на позицији ЕДБ стуба преко пута постојећег стајалишта „Дарвинова“;
 • Стајалиште „Црква Св. Василија Острошког“ смер ка Тргу Славија се привремено измешта за око 60 метара после постојеће позиције (непосредно испред пешачког прелаза, као у претходној фази) за линије 47, 48, 401 и 402.

И даље ће функционисати привремено успостављена стајалишта:

 • Стајалиште „Паунова 1“ у улици Баштованска код кућног броја 8, на позицији ЕДБ стуба који се налази око 90 метара после зоне раскрснице са улицом Паунова – смер ка улици Бахтијара Вагабзаде за линију 50.
 • „Паунова 1“ у улици Баштованска у висини трамвајске окретнице „Бањица“ односно у висини ЕДБ стуба који се налази око 75 метара после зоне раскрснице са улицом Паунова – смер ка улици Бебелова за линије 49 и 50;

И даље су укинута стајалишта:

 • Стајалиште „Паунова“ у улици Црнотравска – смер ка Миљаковцу 3 за линију 50
 • Стајалиште „Паунова“ у улици Црнотравска – смер ка терминусу „Вождовац“ за линије 49, 50, 400, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 503.
 • Стајалишта „Трошарина“ у улици Саве Машковића у оба смера за линије 49 и 50.
 • Стајалиште „Пет Солитера“ у улици Бахтијара Вагабзаде у оба смера за линију 50.

ЛИНКОВИ