ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТУМУ, ВРЕМЕНУ И МЕСТУ ОДРЖАВАЊА ПОПРАВНОГ ИСПИТА О ПОЗНАВАЊУ ГРАДА БЕОГРАДА

Назад на вести

13/05/2022

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТУМУ, ВРЕМЕНУ И МЕСТУ ОДРЖАВАЊА ПОПРАВНОГ ИСПИТА О ПОЗНАВАЊУ ГРАДА БЕОГРАДА

Обавештавају се кандидати који су упућени на поправни испит полагања усменог дела Испита о познавању града Београда да ће исти бити одржан у среду, 18.05.2022. године, са почетком у 9 часова,  у згради Градске управе града Београда - Секретаријата за јавни превоз, Сектора за такси превоз, улица Агостина Нета број 1, Нови Београд.

На поправни испит је  неопходно поднети важећу личну карту или пасош и доказ о уплати средстава на име трошкова полагања поправног испита.

Износ трошкова полагања поправног дела испита износи 9.328,50 динара, који се уплаћује на рачун 840-745141843-30, са позивом на број одобрења по моделу 97  10-501-182022, корисник: град Београд, сврха уплате: трошкови полагања поправног испита.

У случају да се кандидат служи недозвољеним средствима и радњама (коришћење уџбеника, бележака, мобилних телефона, преписивање и друго), Комисија ће удаљити кандидата са полагања поправног Испита о познавању града Београда и сматраће се да кандидат исти није положио.

У наставку обавештења можете пронаћи списак кандидата који су упућени на полагање поправног Испита о познавању града Београда.

1

Васиљковић (Станоје) Дејан

2

Вуковић (Оливера) Дени

3

Гаврилов (Васа) Бојан

4

Гајић (Радован) Вељко

5

Гацин (Милош) Мирослав

6

Дивац (Леко) Бојан

7

Димитров (Даниел) Алекса

8

Ђорђевић (Ненад) Урош

9

Јањић (Раденко) Зоран

10

Јањош (Миле) Владимир

11

Јашаревић (Северђан) Себастијан

12

Јовановић (Иван)Александар

13

Јовановић (Славко) Владан

14

Комненић (Милован) Ненад

15

Косић (Иван) Владимир

16

Милановић (Миодраг) Дарко

17

Плавић (Александар) Драган

18

Радовановић (Миливоје) Немања

19

Радосављевић (Борис) Стефан

20

Садовић (Рагиб)Дамир

21

Стакић (Станиша) Ненад

22

Станојевић (Новица) Стефан

23

Тинтор (Миле) Александар

24

Царичић (Мијодраг) Мирко

 

ЛИНКОВИ