Закон о превозу путника у друмском саобраћају

Одлука о јавном линијском превозу БГ

Измена и допуна одлуке о јавном линијском превозу БГ - ("Сл. лист града Београда", бр. 89/20)

Правилник о тарифном систему

Решење о утврђивању цене услуге превоза

Закон о путевима