Закон о превозу путника у друмском саобраћају

Одлука о јавном линијском превозу БГ

Правилник о тарифном систему

Решење о утврђивању цене услуге превоза

Закон о путевима