Вести

Измене режима
...
Додатних 16 возила на осам градских линија у Београду
03/07/2020 На основу праћења и снимања попуњености возила у јавном линијском превозу путника на територији града Београда, која су обавили запослени Секретаријата за јавни превоз и ЈКП ГСП „Београд”, планирано је да се од 6. јула са 16 додатних возила повећа број аутобуса на осам градских линија.
Опширније
...
Већи број возила на 14 градских линија
02/07/2020 На основу праћења и снимања попуњености возила у јавном линијском превозу путника на територији града Београда, која су обавили Секретаријат за јавни превоз и ЈКП ГСП „Београд”, планирано је да се од сутра са 46 додатних возила повећа број аутобуса на 14 градских линија.
Опширније
...
Попуњеност возила јавног градског превоза у просеку око педесет одсто
01/07/2020 Резултати снимaња пoпуњeнoсти вoзилa и пoштoвaња епидемиолошких мeрa у данашњем, јутарњем вршнoм пeриoду је у прoсeку oкo педесет одсто. Од 6 до 7 часова пoпуњeнoст je била између 30 и 40 процената, oд 7 до 8 часова између 60 и 80 одсто, a oд 8 до 9 часова пoнoвo oпaдa број путника нa oкo 30 процената.
Опширније
АРХИВА ВЕСТИ