Архива јавних набавки - Услуге

Назад на јавне набавке - услуге

ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Градска управа града Београда - Секретаријат за јавни превоз
30/04/2019

Преузмите текст ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ 16.04.2019. - овде

Линк ка Порталу јавних набавки

Јавна набавка бр. 6/18:

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЈАВНО – ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА СА ЕЛЕМЕНТИМА КОНЦЕСИЈЕ ЗА ЛИНИЈЕ НОЋНОГ ЈАВНОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
18/03/2019

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: услуге

Предмет: услуге истраживања и развоја

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  18.03.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 18.03.2019. - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 30.04.2019. - овде

Линк ка јавној набавци 6/18 на Порталу јавних набавки

Обавештење о закљученом Уговору

Јавна набавка бр. 1/18:

СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ, ОДРЖАВАЊУ И ПРОЈЕКТОВАЊУ ОПРЕМЕ СТАЈАЛИШТА И ПОВРШИНА У ФУНКЦИЈИ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА
08/02/2019

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: услуге

Предмет: архитектонске услуге; инжењерске услуге; услуге урбанистичког планирања и пејзажне архитектуре; услуге техничког тестирања и анализа; услуге енергентског прегледа и енергетске услуге

Контакт: Kомуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  08.02.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 08.02.2019. - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 25.04.2019. - овде

Линк ка јавној набавци 1/18 на Порталу јавних набавки

Обавештење о закљученом Уговору

JПП са елементима концесије:

ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА МИНИБУС ЕКСПРЕС ЛИНИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАД
26/01/2019

Поступак се спроводи у складу са: Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама ('Сл. гласник', бр: 88/11, 15/16 и 104/16)

Врста предмета: услуге

Предмет: Kонцесијa за поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника на минибус експрес линијама на територији града Београда

Контакт: Комуникација у поступку доделе концесије се одвија писаним путем, односно, путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул. 27. марта бр. 43-45, 11000 Београд, и електронском поштом на е-mail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs или факсом на телефон 011/2752-582, у радно време Наручиоца од 7:30 до 15:30 часова.

Преузмите текст ЈАВНог ПОЗИВа за учествовање у поступку доделе KонцесијЕ на српском језику  26.01.2019. - овде

Преузмите текст ЈАВНог ПОЗИВа за учествовање у поступку доделе KонцесијЕ на енглеском језику  26.01.2019. - овде

Преузмите текст ДОДАТКА 1 - ЈАВНог ПОЗИВа за учествовање у поступку доделе KонцесијЕ  26.01.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 26.01.2019. - овде

Прва измена конкурсне документације

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О КОНЦЕСИЈИ - овде

Линк ка предметној концесији на Порталу јавних набавки

Јавна набавка бр. 4/18:

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЈАВНО – ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА (ПОТЕЗ 600)
22/01/2019

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: услуге

Предмет: услуге истраживања и развоја

Контакт: ''Комисија за јавну набавку број 4/18'', писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часована e-mail адресу sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова.

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  09.01.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 09.01.2019. - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  08.02.2019. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  14.02.2019. - овде

Линк ка јавној набавци 4/18 на Порталу јавних набавки