Архива јавних набавки - Услуге

Назад на јавне набавке - услуге

ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Градска управа града Београд - Секретаријат за јавни превоз
19/08/2019

Преузмите текст ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ 24.12.2019. - овде

 

Јавна набавка бр. 7/19:

ИЗРАДА СТУДИЈЕ „АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ У ГРАДУ БЕОГРАДУ СА ПРЕДЛОГОМ СТРАТЕШКИХ ПРАВАЦА ДЕЛОВАЊА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА“
12/08/2019

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: услуге

Предмет: услуге истраживања и развоја

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  09.08.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 09.08.2019. - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  23.08.2019. - овде

Линк ка јавној набавци 7/19 на Порталу јавних набавки

Јавна набавка бр. 8/19:

Израда студије „Планирање и пројектовање система такси превоза путника у Београду за период од 2020 до 2024“
28/06/2019
  1. Врста поступка јавне набавке:  отворени поступак 
  2.  
  3. Врста предмета јавне набавке: услуге
  4.  
  5. ОРН: 73300000-5- планирање и спровођење истраживања и развоја 
  6.  
  7. Kонтакт: Kомуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова.

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  28.06.2019

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 28.06.2019

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 23.08.2019

 

Линк ка порталу јавних набавки града Београда: 

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=219222

 

ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Градска управа града Београда - Секретаријат за јавни превоз
30/04/2019

Преузмите текст ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ 16.04.2019. - овде

Линк ка Порталу јавних набавки

Јавна набавка бр. 6/18:

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЈАВНО – ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА СА ЕЛЕМЕНТИМА КОНЦЕСИЈЕ ЗА ЛИНИЈЕ НОЋНОГ ЈАВНОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
18/03/2019

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: услуге

Предмет: услуге истраживања и развоја

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  18.03.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 18.03.2019. - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 30.04.2019. - овде

Линк ка јавној набавци 6/18 на Порталу јавних набавки

Обавештење о закљученом Уговору