Архива јавних набавки - Услуге

Назад на јавне набавке - услуге

Јавна набавка бр: 8/17

СТУДИЈСКО ИСТРAЖИВАЧКИ ПРОЈЕКАТ – УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА НОЋНОГ ЈАВНОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА У БЕОГРАДУ
25/04/2018

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Врста предмета: услуга

Предмет: услуге истраживања и развоја

Контакт: писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул. 27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7.30 до 15.30 часова

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 26.10.2017. - овде

Преузмите текст ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - овде

Прва измена конкурсне документације

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА - овде

Линк ка јавној набавци 8/17 на Порталу јавних набавки

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - овде

Јавна набавка бр. 6/17:

Обука запослених у Секретаријату за јавни превоз за рад у софтверу PTV Vision
09/02/2018

Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања позива

Врста предмета: услуге

Предмет: услуге образовања и услуге професионалног оспособљавања

Контакт: писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул. 27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7.30 до 15.30 часова

Преузмите текст ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  29.06.2017. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 26.10.2017. - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - овде

Линк ка јавној набавци 6/17 на Порталу јавних набавки

Број набавке 4/17:

Јавни превоз путника на територији града Београда (потез 500)
26/10/2017

Врста поступка: отворени поступак 

Врста предмета: услуге

Предмет: услуге копненог саобраћаја (осим услуга железничког саобраћаја ), укључујући и услуге превоза у оклопљеним возилима и курирске услуге (осим превоза поште)

Контакт: ''Комисија за јавну набавку број 4/17'', на e-mail адресу sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова.

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  29.06.2017. - овде

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  29.06.2017. - енглески - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 26.10.2017. - овде

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ везани за конкурсну документацију:

Преузмите ПИТАЊА 1 - овде

Преузмите ПИТАЊА 2 - овде

Преузмите ПИТАЊА 3 - овде

Преузмите ПИТАЊА 4 - овде

Преузмите ПИТАЊА 5 - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА о поднетом захтеву за заштиту права 1 - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА о поднетом захтеву за заштиту права 2 - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА о поднетом захтеву за заштиту права 3 - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА продуженом року за подношење пријава - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ о додели уговора - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА о закљученом уговору - овде

Линк ка јавној набавци 4/17 на Порталу јавних набавки

Број набавке 1/17:

Одржавање информационог садржаја на стајалиштима ЈЛПП-а
24/08/2017

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: услуге

Предмет: услуге одржавања и поправке

Контакт: ''Комисија за јавну набавку број 1/17'', на e-mail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Тип јавне набавке: Оквирни споразум

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  24.08.2017. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 24.08.2017. - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ о закључењу оквирног споразума - овде.

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА о закљученом оквирном споразуму - овде

Линк ка јавној набавци 1/17 на Порталу јавних набавки