Информација о промени режима рада линија јавног превоза током извођења радова у улицама Јована Суботића и Стевана Марковића

14/10/2022 - 08/12/2022

Током извођења радова на изградњи канализационе мреже у улицама Јована Суботића и Стевана Марковића у периоду од 17.10.2022. до 16.01.2023. године, доћи ће до промена у раду линија јавног превоза.

Радови ће се изводити по фазама и то:

ФАЗА 1 – Радови у овој фази подразумевају затварање улице Јована Суботића на делу између зоне раскрснице са улицом Петра Марковића и Стевана Марковића (укључујући и зону раскрснице са улицом Стевана Марковића), као и улице Стевана Марковића на делу између зоне раскрснице са улицом Јована Суботића до зоне раскрснице са улицом Кеј ослобођења;

ФАЗА 2 – Радови у овој фази подразумевају затварање зоне раскрснице улица Стевана Марковића и Јована Суботића;

ФАЗА 3 – Радови у овој фази подразумевају затварање улице Стевана Марковића на делу између зоне раскрснице са улицом Јована Суботића до зоне раскрснице са улицом Авијатичарски трг.

Током извођења радова у све 3 фазе, возила са линија јавног превоза ће саобраћати улицама:

 - линије бр. 82, 610 и 611 – Булевар Михајла Пупина, Булевар маршала Толбухина, Луја Адамича, Сремских одреда , окретница „НОВИ БЕОГРАД /ПАВИЉОНИ/“;

- линије бр. 703Л1, 705 и 706Е – у смеру према Кеју ослобођења саобраћају улицама Цара Душана, Караматина, Кеј ослобођења, Марка Николића, окретница „КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА“, а у смеру од Кеја ослобођења улицом Давидовићева, Главна и даље редовно;

 - линија бр. 88 - Булевар Михајла Пупина, Џона Кенедија,  Булевар Николе Тесле,  Карађорђев трг, Карађорђева, Авијатичарски трг, Николаја Островског, Александра Дупчека, Булевар Михајла Пупина и даље редовно према Новом Железнику.

Возила ће на измењеној траси користити постојећа, а на линији бр. 88 и привремено стајалиште:

  •  „Џона Кенедија 1“ – стајалиште се успоставља у улици Џона Кенедија, око 50,0 метара после зоне раскрснице са улицом Булевар Михајла Пупина гледано у смеру ка улици Булевар Николе Тесле, непосредно испред улаза у објекат са кућним бројем 31А.
Зона радова