Информација о радовима у улици Ђорђа Станојевића

08/11/2022 - 22/12/2022

Током извођења радова на реконструкцији дистрибутивног топловода са прикључцима – магистрала М1 дуж улице Ђорђа Станојевића у делу од раскрснице са улицом Булевар Црвене армије до трамвајско – аутобуског депоа ГСП „Београд“ доћи ће до поремећаја у функционисању јавног превоза.

Радови ће се изводити по фазама у периоду од 09.11.2022. године до 22.12.2022. године и то:

ФАЗА 6 – Подразумева заузеће коловоза десне саобраћајне траке улице Ђорђа Станојевића гледано у  смеру ка улици Омладинских бригада, на делу од главног колског улаза у погон ГСП „Београд“ – Нови Београд до зоне раскрснице са улицом Булевар Црвене армије у периоду од 09.11. до 22.11.2022. године. Возила јавног превоза ће се у смеру ка улици Омладинских бригада кретати преосталом ширином коловоза. Привремено се укида стајалиште „Гаража Нови Београд“ за линије бр. 85 и ЕКО 1, док ће исте користити стајалиште „Насеље Белвил“ (долазно стајалиште за линију ЕКО 1);

ФАЗА 7 – Подразумева заузеће коловоза десне саобраћајне траке улице Ђорђа Станојевића гледано у  смеру ка улици Омладинских бригада, на делу од позиције непосредно после стајалишта „Насеље Белвил“ до почетка стајалишта „Гаража Нови Београд“ у периоду од 23.11. до 07.12.2022. године. Улаз/излаз из погона „Нови Београд“ ће се обављати преко „доњег“ улаза/излаза, који се налази око 150 метара испред главног, гледано у смеру ка улици Омладинских бригада. Привремено се измешта стајалиште „Гаража Нови Београд“ за линије бр. 85 и ЕКО 1, на позицију око 30 метара после постојеће, док ће се возила јавног превоза у смеру ка улици Омладинских бригада кретати преосталом ширином коловоза;

ФАЗА 8 – Подразумева заузеће коловоза десне саобраћајне траке улице Ђорђа Станојевића гледано у смеру ка улици Омладинских бригада, на делу од позиције пешачког прелаза који се налази непосредно после „доњег“ улаза/излаза, који се налази око 150 метара испред главног улаза, до главног колског улаза у погон ГСП „Београд“ – Нови Београд  у периоду од 08.12. до 22.12.2022. године. Привремено се укида стајалиште „Насеље Белвил“ за линије бр. 85 и ЕКО 1, док ће се возила јавног превоза ће у смеру ка улици Омладинских бригада кретати преосталом ширином коловоза.

Линија ЕКО 1 ће саобраћати на скраћеној траси до Трга републике.