912A

Тент А (В. пут-Звечка-Ш. пут) - Тент А

Тент А - Тент А (В. пут-Звечка-Ш. пут) Преузми ред вожње за линију 912A
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 Тент а (плато окретница) Б #8921
2 Тент А (Излаз за младост) Б #9213
3 Бараке Б #8757
4 Уљарице Б #9234
5 Касарна Б #8852
6 Гај Б #8413
7 Насеље Сава Б #9156
8 Ројковац Б #9146
9 Гробље Б #8987
10 Немањина Б #8872
11 Вука Караџића Б #9248
12 ГО Обреновац Б #8867
13 ОШ - Ј.Ј. Змај Б #8939
14 Цара Лазара Б #9081
15 Филиповића крај Б #9246
16 Цвеја Пушкара Б #9000
17 Звечка пољица Б #8938
18 Звечка - Липа Б #7021
19 Стара окретница Б #9184
20 Звечка - Нова окретница Б #8831
21 Гробље Б #8979
22 Звечка (Чеде Тодоровића) Б #8949