932

Обреновац (Јасенак-Шумадија) - Обреновац

Обреновац - Обреновац (Јасенак-Шумадија) Преузми ред вожње за линију 932
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 Обреновац АС 3 #9086
2 Насеље Дудови 3 #8873
3 Базени 3 #8847
4 Мислођин - р 3 #9062
5 Мислођин (улаз) 3 #8685
6 Мислођин (војска) 3 #9055
7 Мислођин - Баћевачки пут 3 #8773
8 Мислођин - Дом 3 #9057
9 Мислођин - Маричића поток 3 #9043
10 Јасенак (раскрсница) 3 #8961
11 Јасенак - Школа 3 #8966
12 Михајла Десанчића 3 #8612
13 Трафо-Шумадија 3 #8614
14 Чолаковићи 3 #8616
15 Јасенак - Шумадија 3 #8967
16 Чолаковићи 3 #8615
17 Трафо-Шумадија 3 #8613
18 Михајла Десанчића 3 #8611
19 Јасенак - Дом 3 #8958
20 Јасенак (гробље) 3 #9467
21 Јасенак - река 3 #8963
22 Веверички крај 3 #8684
23 Јасенак - река 3 #8964
24 Сенића крај - Стевановићи 3 #9163
25 Сенића крај - Николићи 3 #9161
26 Јасенак (раскрсница) 3 #8901
27 Мислођин - Маричића поток 3 #9044
28 Мислођин - Дом 3 #9058
29 Мислођин - Баћевачки пут 3 #8774
30 Мислођин (војска) 3 #9056
31 Мислођин (улаз) 3 #8686
32 Мислођин р 3 #9064
33 Базени 3 #8848
34 Насеље Дудови 3 #8876
35 Обреновац АС 3 #9087