935

Обреновац - Конатице

Конатице - Обреновац
Прикажи ред вожње
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 Обреновац АС Б #9086
2 Насеље Дудови Б #8873
3 Базени Б #8847
4 Мислођин - р Б #9062
5 Мислођин (улаз) Б #8685
6 Мислођин - ЈНА Б #9055
7 Мислођин - Бачевачки пут Б #8773
8 Мислођин - Дом Б #9057
9 Мислођин - Маричића поток Б #9043
10 Јасенак (раскрсница) Б #8969
11 Мислођин - Јовановац Б #9060
12 Дражевац - Гробље Б #8874
13 Пут за Велико поље Б #8881
14 Дражевац - Тодоровићи Б #8886
15 Дражевац - Дом Б #8877
16 Дражевац - Степановићи Б #9314
17 Конатице - Лецино брдо Б #8994
18 Конатице - Дом Б #8990
19 Конатице - Живановићи Б #8993
20 Конатице (Горњи крај) Б #8998
21 Конатице - окретница Б #8996