936

Обреновац (Баљевац) - Конатице

Конатице - Обреновац (Баљевац) Преузми ред вожње за линију 936
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 Обреновац АС 3 #9086
2 Насеље Дудови 3 #8873
3 Базени 3 #8847
4 Мислођин - р 3 #9062
5 Мислођин (улаз) 3 #8685
6 Мислођин (војска) 3 #9055
7 Мислођин - Баћевачки пут 3 #8773
8 Мислођин - Дом 3 #9057
9 Мислођин - Маричића поток 3 #9043
10 Јасенак (раскрсница) 3 #8969
11 Мислођин - Јовановац 3 #9060
12 Дражевац - Гробље 3 #8874
13 Пут за Велико поље 3 #8881
14 Дражевац - Тодоровићи 3 #8886
15 Дражевац - Дом 3 #8877
16 Ранковићи 3 #8883
17 Виногради 3 #8664
18 Дражевац - Лукићи 3 #8879
19 Баљевац (Осредак) 3 #8752
20 Мијатовића крај 3 #8973
21 Баљевац (Дом) 3 #8747
22 Баљевац (Поток) 3 #8754
23 Баљевац (Живановићи) 3 #8749
24 Баљевац - (Нова окретница - Ибарска магистрала) 3 #8744
25 Баљевац (Живановићи) 3 #8750
26 Баљевац (Поток) 3 #8755
27 Баљевац (Дом) 3 #8748
28 Мијатовића крај 3 #8976
29 Баљевац (Осредак) 3 #8753
30 Дражевац - Лукићи 3 #8880
31 Виногради 3 #8665
32 Ранковићи 3 #8884
33 Конатице - Лецино брдо 3 #8994
34 Конатице - Дом 3 #8990
35 Конатице - Живановићи 3 #8993
36 Конатице (Горњи крај) 3 #8998
37 Конатице - окретница 3 #8996