705

13 Мај - Земун / Кеј Ослобођења

Земун / Кеј Ослобођења - 13 Мај
Прикажи ред вожње
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 13. мај А #1900
2 13. Мај /улаз/ А #466
3 Пут за "13. мај" А #1163
4 Електронска индустрија А #1161
5 "Цоца-Цола" А #1159
6 Предузеће "Галеника Магмасил" А #1157
7 Геомашина А #1155
8 Земун /Горњи град/ А #1153
9 Руска А #424
10 Филипа Вишњића А #422
11 Тршћанска А #420
12 Дунавска А #418
13 Наде Димић А #416
14 Трг Бранка Радичевића А #414
15 РК "Београд" А #412
16 Кеј ослобођења А #1897