Трајне измене реда вожње

Промена редова вожње на линијама у Гроцкој од 20.02.2018. године

19/02/2018

Од уторка, 20.02.2018. године, биће примењени нови редови вожње на линијама у Гроцкој: 351, 461 и 463.


Промена реда вожњи на локалним линијама у Сопоту (12.02.2018. и 19.02.2018.) и Обреновцу (15.02.2018.)

901 911 911A 4403 4405 4407 4409 4410 44141 4425 4428A 4433 4435 464 4414A 4406B 44331 4404D

07/02/2018

Од понедељка, 12.02.2018. године, биће примењени нови редови вожња на линијама у Сопоту: 4407, 4428А, 44254409, 4410 и 4405. Уместо на линији 4407 Сопот - Сибница (Манић), полазак у 20:10 из Сопота ће се обављати на линији 4428а. Уместо поласка у 21:40 из Сибнице на линији 4407Д Сопот - Слатина- Манић- Сибница , биће успостављен полазак у 21:40 из Барајева  на линији 4428а.

Од понедељка, 19.02.2018. године на захтев надлежних у општини Сопот, биће примењене следеће измене на линијама које опслужују општину Сопот:

  1.  464  Сопот - Поповић - Мали Пожаревац - Београд,  радним даном, суботом и недељом
  2.  4403  Сопот- Раља - Парцани радним даном, 
  3. 4404Д  Сопот - Слатина трафо - Сибница, суботом и недељом
  4. 4406 Б   Сопот - Рогача - Дрлупа - Слатина - Сибница ,суботом и недељом
  5. 4414А  Сопот - Мала Иванча - Мали Пожаревац - Београд,  радним даном, суботом и недељом
  6. 4433   Сопот -Дучина - Стојник , суботом и недељом 
  7. Уместо на линији 4432 Сопот - Жуто брдо - Бабеполасци у  4435  Сопот - Губеревац , радним даном, суботом и недељом
  8. 44141   Сопот АС - Мала Иванча - Мали Пожаревац , радним даном, суботом и недељом
  9. 44331   Сопот - Стојник, суботом и недељом

Од четвртка, 15.02.2018. године, биће примењени нови редови вожња на линијама у Обреновцу: 901, 911 и 911А.


Архива трајних измена