Трајне измене реда вожње

Привремена измена редова вожње

15 28 40 41 43 53 77 83 88 89 95 96 601 604 704 706 27E

18/10/2018

Због радова у Булевару кнеза Александра Карађорђевића,  у периоду од 20. 10 . до 28.10. 2018. године извршена је  прерасподела капацитета на аутобуским линијама: 15, 27Е, 43, 77, 53, 83, 88, 89, 95, 96, 601, 604, 704 и 706. Привремене редове вожње, који ће важити од 20.10. до завршетка радова (очекиван термин завршетка радова је недеља 28.10.2018. године) можете погледати овде:  15, 27Е, 43, 77, 53, 83, 88, 89, 95, 96, 601, 604, 704 и 706.


Архива трајних измена