Архива трајних измена реда вожње

Измене режима

Нов ред вожње за линију 505Л

505L

27/02/2018

Од среде, 28.02.2018. године линија 505Л - МИЉАКОВАЦ 1 - МИЉАКОВАЧКЕ СТАЗЕ ће бити појачана. на линији ће радним даном, суботом и недељом саобраћати 2 минибус возила на интервалу слеђења од 20 минута. Нови ред вожње можете погледати овде.


Измене реда вожње на приградским и локалним линијама од 01.03.2018. године

180 4131 4171 351 354b 355 366 355 B 365 580

26/02/2018

Од четвртка, 01.03.2018. године измењени су редови вожње на следећим линијама: 180, 580, 351, 354б, 355, 355 б, 365, 366, 4131 и 4171.

Овде можете видети нове редове вожње:  180, 580, 351, 354б, 355, 355 Б, 365366, 4131 и 4171.


Измена реда вожње од 01.03.2018. године на линијaма 36, 71, 91, 92, 512, 531, 532, 603 и 605

36 71 91 92 512 531 532 603 605

21/02/2018

Од четвртка, 01.03.2018. године, на линијaма:  36, 71, 512, 531, 532, 603 и 605 ће важити нов ред вожње који можете погледати овде:36, 71, 91, 92512, 531, 532603 и 605 .

 

 


Промена редова вожње на линијама у Гроцкој од 20.02.2018. године

351 461 463

19/02/2018

Од уторка, 20.02.2018. године, биће примењени нови редови вожње на линијама у Гроцкој: 351, 461 и 463.


Померање поласка на линији 4141МЛАДЕНОВАЦ - Пружатовац - ВЕЛИКА ИВАНЧА (Стругара)

4141

13/02/2018

На захтев МЗ Велика Иванча, од понедељка, 19.02.2018. године полазак из Младеновца ће се радним даном и суботом обављати у 6:00 уместо у 6:10 као до сада.


Промена реда вожњи на локалним линијама у Сопоту (12.02.2018. и 19.02.2018.) и Обреновцу (15.02.2018.)

901 911 911A 4403 4405 4407 4409 4410 44141 4425 4428A 4433 4435 464 4414A 4406B 44331 4404D

07/02/2018

Од понедељка, 12.02.2018. године, биће примењени нови редови вожња на линијама у Сопоту: 4407, 4428А, 44254409, 4410 и 4405. Уместо на линији 4407 Сопот - Сибница (Манић), полазак у 20:10 из Сопота ће се обављати на линији 4428а. Уместо поласка у 21:40 из Сибнице на линији 4407Д Сопот - Слатина- Манић- Сибница , биће успостављен полазак у 21:40 из Барајева  на линији 4428а.

Од понедељка, 19.02.2018. године на захтев надлежних у општини Сопот, биће примењене следеће измене на линијама које опслужују општину Сопот:

  1.  464  Сопот - Поповић - Мали Пожаревац - Београд,  радним даном, суботом и недељом
  2.  4403  Сопот- Раља - Парцани радним даном, 
  3. 4404Д  Сопот - Слатина трафо - Сибница, суботом и недељом
  4. 4406 Б   Сопот - Рогача - Дрлупа - Слатина - Сибница ,суботом и недељом
  5. 4414А  Сопот - Мала Иванча - Мали Пожаревац - Београд,  радним даном, суботом и недељом
  6. 4433   Сопот -Дучина - Стојник , суботом и недељом 
  7. Уместо на линији 4432 Сопот - Жуто брдо - Бабеполасци у  4435  Сопот - Губеревац , радним даном, суботом и недељом
  8. 44141   Сопот АС - Мала Иванча - Мали Пожаревац , радним даном, суботом и недељом
  9. 44331   Сопот - Стојник, суботом и недељом

Од четвртка, 15.02.2018. године, биће примењени нови редови вожња на линијама у Обреновцу: 901, 911 и 911А.


Уведени поласци на линији 4401 суботом и недељом од 05.02.2018. године и на линији 407 од 15.02. 2018. године

407 4401

02/02/2018

Од 05.02.2018. године на линији 4401 Сопот-Парцани уведени су поласци на линији 4401 суботом и недељом. Нове поласке можете погледати овде.

Од 15.02.2018. године на линији  407 - Вождовац - Бела Река уведени су  додатни поласци  суботом и недељом, тако да ће од 15.02.2018. године возила са ове линије саобраћати истим режимом рада радним даном, суботом и недељом. Нове поласке можете погледати овде.

 


Нови ред вожње на линијама 35, 71, 409 и 504 од 06.02.2018. године и на линији 505 од 08.02.2018. године

35 71 409 504 505

31/01/2018

Од уторка, 06.02.2018. године, на линијама 35 и 71 радним даном, а на 409 и 504 радним даном, суботом и недељом биће успостављени нови поласци. Нове поласке можете погледати овде: 35, 71, 409 и 504.

Од четвртка, 08.02.2018. године  радним даном, суботом и недељом биће успостављени нови поласци на линији 505. Нове поласке можете видети овде : 505.

 


Промена реда вожње на линијама 860е, 860 и 860Б од 03.02.2018. године

860 860Е 860B

31/01/2018

Од 03.02.2018. године на линијама 860 и 860е уведени су нови поласци суботом и недељом, док су на линији 860Б додати поласци из Барича у 20:45 и из Београда у 21:45. Нове поласке можете видети овде: 860, 860е и 860Б.


Измене реда вожње на линијама 47 , 94, 505 i 505L

47 94 505 505L

31/01/2018

Од четвртка, 01.02.2018. године биће примењени нови редови вожње на линијама 47 и 94. Нове поласке на линијама можете видети овде: 47, 94.

Од четвртка, 01.02.2018. године линија 505Л ће радним даном, у периоду вршних оптерећења бити појачана са још једним возилом. 

Због измене трасе линије, од четвртка 01.02.2018. године, биће примењен нови ред вожње за линију 505.

Нове редове вожње можете погледати овде: 505 и 505Л.