Архива режимских измена

Информација о режиму јавног превоза током извођења радова на спајању саобраћајнице САО 2 са Савском улицом

11 12 3A 3L1

...
Током извођења радова на спајању саобраћајнице САО 2 са Савском улицом у висини раскрснице са улицом Вишеградска у периоду од 09.11. до 11.11.2019.године у временском интервалу од 00:00 до 24:00 часова доћи ће до промена у раду линија јавног превоза.
Опширније

Информација о режиму јавног превоза током извођења радова на прегледу и поправци трамвајских шина – скретница у улици Булевар краља Александра

12 6 7

...
Током извођења радова на прегледу и поправци трамвајских шина – скретница у улици Булевар краља Александра на делу од ул. Светозара Марковића до ул. Ресавска у периоду од 00:30 часова 12.11.2019. године до 03:30 часова 27.11.2019.године доћи ће до промена у раду линија јавног превоза.
Опширније

Информација о режиму јавног превоза током извођења радова у зони раскрснице улица Црнотравска и Бахтијара Вагабзаде

42 59 94

...
Током извођења радова на изградњи топловодне мреже у улицама Бахтијара Вагабзаде и Црнотравска у периоду од 08.11. до 11.11.2019. године доћи ће до промена у раду линија јавног превоза.
Опширније

Информацију о режиму саобраћаја током извођења радова на редовном одржавању у улици Вељка Дугошевића

66

...
Током извођења радова на редовном одржавању у улици Вељка Дугошевића, на делу од улице Северни булевар до Научно – технолошког парка, у периоду од 30.10.2019. године до 14.11.2019. године, доћи ће до промена у раду линија јавног превоза.
Опширније

Информацију о режиму саобраћаја током извођења радова на редовном одржавању Старог савског моста

7 78 83 9

...
Током извођења радова на редовном одржавању на Старом савском мосту, дана 02.11.2019.године у периоду од 07:00 до 22:00 часа и дана 03.11.2019.године у периоду од 07:00 до 22:00 часа, доћи ће до промена у раду линија јавног превоза.
Опширније