Архива режимских измена

Информација о режиму јавног превоза током извођења радова на редовном одржавању у улици Раблеовој

27

...
Током извођења радова на редовном одржавању, доћи ће до потпуног затварања коловоза у улици у улици Раблеовој на делу од улице Миријевски Венац до улице Матице српске у Београду (Звездара). Радови ће се изводити у периоду до 12.05.2020. године и доћи ће до промена у раду линија јавног превоза.
Опширније

Информација о режиму јавног превоза током извођења радова у улици Др Хуга Клајна на делу од улице Марка Челебоновића до улице Пеђе Милосављевића

...
Током извођења радова на редовном одржавању у улици Др Хуга Клајна на делу од улице Марка Челебоновића до улице Пеђе Милосављевића у Београду (Бежанијска коса), у периоду од 22.04.2020.године, доћи ће до промена у раду посебно организоване линије Л18 (Звездара 2 – Бежанијска коса).
Опширније

Информација о режиму рада посебно организованих линија за превоз запослених током извођења радова на прегледу и поправци трамвајске пруге у улици Булевар краља Александра

...
Због извођења радова на прегледу и поправци трамвајске пруге – укрштаја у улици Булевар краља Александра у зони раскрснице са улицом Београдска у периоду од 11.04. до 08.05.2020.године доћи ће до промена у раду посебно организованих линија за превоз запослених у Београду.
Опширније

Укидање свих полазака на свим линијама у градском, приградском и локалном превозу

...
Укидање свих полазака на свим линијама у градском, приградском и локалном превозу
Опширније

Информација о режиму јавног превоза током извођења радова у улици Др Хуга Клајна на делу од улице Марка Челебоновића до улице Пеђе Милосављевића

70 72 74 75 75N

...
Током извођења радова на редовном одржавању у улици Др Хуга Клајна на делу од улице Марка Челебоновића до улице Пеђе Милосављевића у Београду (Бежанијска коса), у периоду од 23.03. до 27.05.2020.године, доћи ће до промена у раду линија јавног превоза.
Опширније