Архива режимских измена

Измене режима

Информација о режиму јавног превоза током извођења радова на редовном одржавању у улици Мишка Крањца

37 42 47 501 505 54 94

...
Због извођења радова на редовном одржавању у улици Мишка Крањца, на делу од улице Патријарха Димитрија до улице Пилота Михаила Петровића, у недељу 14.07. у периоду од 07:00 до 19:00 доћи ће до промене рада линија јавног превоза.
Опширније

Информација о режиму јавног превоза током извођења радова на топловоду у улици Љубинке Бобић

82

...
Због извођења радова на на довођењу инсталација топловодне мреже у функцију у улици Љубинке Бобић, у временском периоду од 15.07. од 08:30 часова до 14.08.2019. године доћи ће до промена у раду линија јавног превоза.
Опширније

Информација о режиму јавног превоза током извођења радова на редовном одржавању у улици Ратка Митровића

57 89

...
Због извођења радова на редовном одржавању у улици Ратка Митровића, на делу од улице Димитрија Аврамовића до улице Аце Јоксимовића, у периоду од 15.07. до 23.07.2019. године доћи ће до промена у раду линија јавног превоза.
Опширније

Информација о режиму јавног превоза током извођења радова у улици Косте Главинића

34 44

...
Током извођења радова на на изградњи дистрибутивне топловодне мреже са прикључцима у улици Косте Главинића, доћи ће до промене у раду линија јавног превоза.
Опширније

Информација о режиму јавног превоза током извођења радова на редовном одржавању у улици Мишка Крањца

37 42 47 501 505 54 94

...
Због извођења радова на редовном одржавању у улици Мишка Крањца, на делу од улице Патријарха Димитрија до улице Пилота Михаила Петровића, доћи ће до промене рада линија јавног превоза.
Опширније