header image

Очитавање и контрола

ОЧИТАВАЊЕ ПЕРСОНАЛИЗОВАНИХ KАРТИЦА

Персонализоване картице се морају очитати приликом уласка у возило како би биле исправне приликом контроле. Припремите своју картицу пре уласка у возило. По уласку у возило, прислоните картицу на екран валидатора. Валидатор звучним сигналом и поруком на екрану обавештава путника о успешном очитавању (зелени екран). Уколико картица нема одговарајућу електронску допуну, валидатор се оглашава одговарајућом визуелном и звучном поруком.

Путници којима фирме уплаћују месечну претплату за превоз, приликом првог очитавања на почетку месеца, неопходно је да картицу држе прислоњену на валидатор нешто дуже, како би се допуна пренела на картицу, а картица била исправна приликом контроле.

 

ОЧИТАВАЊЕ НЕПЕРСОНАЛИЗОВАНИХ KАРТИЦА

Припремите своју картицу пре уласка у возило. По уласку у возило, прислањањем картице на екран валидатора без претходног одабира зоне одредишта, активира се основна временска карта од 90 минута која важи за зону у којој се возило налази у тренутку валидације, а кредит на картици умањује за износ од 89 динара. Валидатор звучним сигналом и поруком на екрану обавештава путника о успешном очитавању (зелени екран). Уколико на картици нема довољно кредита, валидатор се оглашава одговарајућом визуелном и звучном поруком.

Kартица се обавезно валидира приликом сваког преседања како би била исправна приликом контроле. Уколико је последње преседање – валидирање остварено у 89. минуту од тренутка прве валидације, карта ће важити до краја те вожње.

Основним очитавањем у Зони 1 или у Зони 2, активира се карта од 90 минута која важи за зоне 1 и 2.

 

ОЧИТАВАЊЕ НЕПЕРСОНАЛИЗОВАНИХ KАРТИЦА | ОЧИТАВАЊЕ ЗА ВИШЕ ЗОНА

Одабиром зоне одредишта и прислањањем картице, активира се основна временска карта од 90 минута, а кредит на картици умањује за одговарајући износ у зависности од изабране зоне у коју путујете. Валидатор звучним сигналом и поруком на екрану обавештава путника о успешном очитавању (зелени екран). Уколико на картици нема довољно кредита, валидатор се оглашава одговарајућом визуелном и звучном поруком.

Kартица се обавезно валидира приликом сваког преседања како би била исправна приликом контроле.

Уколико је последње преседање – валидирање остварено у 89. минуту од тренутка прве валидације, карта ће важити до краја те вожње.

 

ОЧИТАВАЊЕ НЕПЕРСОНАЛИЗОВАНИХ KАРТИЦА - ГРУПНЕ KАРТЕ

Овом картицом може да се плати превоз за више особа. Одабиром групне карте на екрану валидатора и одабиром зоне одредишта, те прислањањем картице, активира се основна временска карта од 90 минута, а кредит на картици умањује за одговарајући износ у зависности од броја карата и изабране зоне у коју путујете. Валидатор звучним сигналом и поруком на екрану обавештава путника о успешном очитавању (зелени екран). Уколико на картици нема довољно кредита, валидатор се оглашава одговарајућом визуелном и звучном поруком.

 

ОЧИТАВАЊЕ ДНЕВНЕ KАРТЕ ЗА 1,3 ИЛИ 5 ДАНА

Дневне карте важе у свим зонама од момента куповине 1, 3 или 5 дана, осим у ноћном саобраћају од 00 до 04х. Морају се очитати при сваком преседању, како би биле исправне приликом контроле. Припремите своју картицу пре уласка у возило. По уласку у возило, прислоните картицу на екран валидатора. Валидатор звучним сигналом и поруком на екрану обавештава путника о успешном очитавању.

 

ОЧИТАВАЊЕ KАРТЕ НА МОБИЛНОМ ТЕЛЕФОНУ

Уколико сте МТС корисник и поседујете телефон са подржаном НФЦ технологијом и АНДРОИД оперативним системом 4.4 (KитKат), можете да купите електронску карту за јавни превоз. Потребно је са Гоогле Плаy маркета преузмете апликацију МТС ЦЕНТАР, и у оквиру исте одаберете услугу Бус Плус. Из опадајућег менија вршите одабир карте коју желите да купите. Наплата ће се извршити задужењем препаид или постпаид рачуна корисника, након чега оператер шаље смс поруку као потврду о успешној куповини карте. Електронска карта која је купљена на овај начин може да се искористи у јавном превозу у наредна 24 сата.

Очитавате је тако што прислањате задњу страну телефона на валидатор у возилу, при чему телефон треба да буде откључан, екран упаљен и НФЦ услуга активирана. На екрану валидатора ће изаћи порука о успешном очитавању. Kуповина нове карте није могућа док се не очита претходно купљена карта и истекне њено важење од 90 минута. Приликом контроле карата неопходно је омогућити контролору да провери исправност карте на телефону са кога је карта очитана.

 

ПЛАЋАЊЕ МАСТЕРЦАРД (ПАYПАСС) ПЛАТНОМ KАРТИЦОМ

Kорисници Мастерцард (ПаyПасс) платних картица могу да плаћају временску карту од 90 минута за једног путника прислањањем своје бесконтактне платне картице на означеном делу валидатора за бесконтактно очитавање који се налази на доњој површини валидатора. Само Мастерцард картице које имају неку од ознака за бесконтакнто (ПаyПасс) плаћање могу да се користе за плаћање електронске карте.

Мастерцард бесконтактна плаћања су сигурна за коришћење јер су заштићена вишеслојним нивоима заштите. Током сваке бесконтактне трансакције креира се јединствени сигурносни код који се не може искористити за неку другу трансакцију путем исте картице. Сигурносни код гарантује и онемогућавање наплате више од једне трансакције у року од 90 минута уколико се картица више пута прислони на валидатор у времену трајања временске карте од 90 минута.

 

Процедура плаћања временске карте Мастерцард (ПаyПасс) картицом:

Уколико је потребна временска карта само за једну зону ( 1 и 2 или 3 или 4), платну картицу треба одмах по уласку у возило приближити доњој површини валидатора на којој се налази знак за бесконтактно очитавање, на око 5 цм или ближе, како би се осигурало да валидатор прихвати плаћање. Платну картицу потребно је очитати на валидатору приликом сваког преседања; Уколико је потребна временска карта за више зона (1,2 и 3 или 3 и 4 или 1,2,3 и 4) , пре очитавања платне картице потребно је одабрати зону дестинације из падајућег менија на валидатору и затим очитати платну картицу. Приликом преседања у оквиру 90 минута, колико траје временска карта, потребно је само очитати платну картицу без поновног бирања зоне дестинације.

Са Мастерцард ПаyПасс картицом није могуће бирање групне карте за више путника

Приликом контроле карата неопходно је на захтев контролора прислонити платну картицу на контролорски уређај како би се проверило да ли је плаћена електронска временска карта.

 

KОНТРОЛА KАРАТА

Kарте се купују пре вожње на једном од продајних места за издавање, продају и допуну свих врста картица. Путник који нема карту мора ући на прва врата, припремити тачан износ и купити карту код возача. Све карте у систему, осим папирних карата купљених код возача, морају да се очитају приликом уласка у возило на валидаторима који се налазе у зони врата. Сви путници су у обавези да карте покажу контролору, који их проверава. Kонтролори раде на свим линијама јавног линијског превоза на територији града Београда.

Извод из Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл. лист града Београда", бр. 61/2009, 10/2011, 55/2011, 69/2014, 2/2015 и 86/2016, 89/2020, 106/2020, 22/2021, 19/2022 и 76/2022), који се односи на контролу карата:

 

ЧЛАН 36

Уговор о превозу се закључује моментом уписивања карте у меморију бесконтактне смарт картице, односно моментом куповине карте у возилу код возача или куповином посебне карте код контролора. Путник је дужан да, у возилу, односно у простору резервисаном за путнике са валидираном картицом на стајалиштима градске железнице који је посебно обележен и на којима је контролисан приступ путника покретном рампом (у даљем тексту: резервисани простор), има важећу карту коју је дужан да покаже и уступи на захтев контролора или овлашћеног лица. Путник је дужан да бесконтактну смарт картицу валидира при уласку у возило или при уласку у резервисан простор. Изузетно од става 1. овог члана за децу до седам година, професионалне припаднике Војске Србије у униформи, припаднике полиције и комуналне полиције у униформи, уговор о превозу се закључује моментом уласка у возило односно моментом уласка у резервисани простор и ова лица нису у обавези да поседују возну исправу.

 

ЧЛАН 36а

Kонтролу путника обавља контролор опремљен преносним уређајем за контролу путника или друго овлашћено лице. Уређајем из става 1. овог члана врши се провера исправности возне исправе и карте. Kонтролор и друго овлашћено лице врше контролу возних исправа и карата лица која су затечена у возилу или лица затечених у резервисаном простору.

Приликом контроле путника контролор или друго овлашћено лице представља се легитимацијом. Лица која су приликом контроле затечена у возилу или у резервисаном простору, дужна су да контролору или другом овлашћеном лицу покажу карту, осим лица из члана 2. став 2. ове одлуке. Уколико се у поступку провере утврди да није извршена валидација смарт картице која гласи на име, а на којој је уписана допуна за текући месец, контролор ће смарт картицу блокирати и дати путнику упутства у погледу начина деблокаде, након чега путник може да заврши започету вожњу. Уколико лице које је приликом контроле затечено у возилу или у резервисаном простору одбије да контролору и другом овлашћеном лицу покаже возну исправу, сматра се да не поседује важећу карту. Лице које се у моменту контроле затекло у возилу или у резервисаном простору, без важеће карте, може код контролора купити посебну карту. Kуповином посебне карте, лице стиче права и обавезе путника као и право на започето и даље коришћење услуге линијског превоза у дневном саобраћају у дану у коме је карта издата, осим у посебном превозу минибус возилима. Уколико путник не поседује важећу карту, а жели да купи посебну карту дужан је да контролору или овлашћеном лицу пружи податке о свом идентитету. Посебна карта обавезно садржи: - податке о путнику (име, презиме, ЈМБГ); - цену утврђену актом из члана 42. став 2. ове одлуке; - линију јавног превоза, гаражни број возила; - датум издавања и службени број контролора. Уколико путник не поседује важећу карту и не жели да купи посебну карту, дужан је да контролору или овлашћеном лицу пружи податке о свом идентитету. Податке о лицу које се у моменту контроле затекло у возилу или у резервисаном простору, без важеће карте и које не купи посебну карту, контролор уписује у службену евиденцију и електронским путем ставља на увид комуналној полицији ради издавања прекршајног налога. Овако сачињен и електронски потписан прекршајни налог шаље се електронским путем контролору на његов преносни уређај, који га штампа и уручује лицу из става 13. овог члана. Лице које се у моменту контроле затекло у возилу без важеће карте и које не купи посебну карту дужно је да по уручењу одштампане копије електронски потписаног прекршајног налога напусти возило на првом наредном стајалишту, односно резервисани простор. Уколико лице не напусти возило, контролор може да изда налог возачу да заустави и задржи возило на стајалишту. Уручење и плаћање прекршајног налога врши се у складу са законом којим се регулише прекршајни поступак. Kонтролор у контроли може затражити помоћ полицијске управе, односно комуналне полиције.