header image

Услови за повлашћен превоз

УСЛУГА ПОВЛАШЋЕНОГ ПРЕВОЗА

Право на услугу превоза са накнадом са попустом остварују корисници који имају пребивалиште на територији града Београда, изузев категорија 1, 2 и 3. Право на издавање картица остварује се на основу поднетог захтева а уз прилагање следеће документације:

Преузмите информације о потребној документацији

Ограничено време трајања возних исправа прописано је за категорије наведене под редним бројевима: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 и 14, најдуже до једне године.