У овиру Сектора за ауто-такси превоз обављају се следећи послови:

 • студијско-аналитички и управно-надзорни послови у области такси превоза;
 • послови испитивања погодности и класификација такси возила;
 • издавање такси исправа и ознака;
 • финансијско-материјални послови из области такси превоза;
 • вођење евиденције о издатим такси исправама и ознакама;
 • израда извештаја, информација и других материјала везаних за такси превоз.

Документа - Захтеви

 1. Образац - Увид у досије -  уверење, захтев, молба 
 2. Образац - Захтев за издавање сагласности за физичко лице
 3. Образац - Захтев за запослене у  правном лицу TAXI
 4. Образац - Захтев за издавање  сагласности за запослене у правном лицу
 5. Образац - Захтев за привремени прекид обављања такси делатности
 6. Образац - Захтев за трајни  прекид обављања такси делатности
 7. Образац - Захтев за промену  пословног седишта
 8. Образац - Изјаве

Прописи

Kонтакт

 • За додатне информације можете нам се обратити телефоном:
  011/2289-375 
 • Све примедбе на рад ауто-такси превозника могу се пријавити Саобраћајној инспекцији:
  011/3227-000