vest

Информација о промени траса линија јавног превоза у приградском и локалном превозу

Од суботе, 16.09.2023. године, у склопу реорганизације приградских и локалних линија јавног превоза, извршене су следеће измене:

 1. Укинуте су линије:

Редни број

Број линије

Назив линије

1

169А

Рудовци – Пркосава

2

173Б

Стрмово - Барошевац

3

467

Врчин - Гроцка - Брестовик - Бегаљица - Врчин

4

466А

Београд – Врчин (центар)

5

468

Београд – Врчин (центар) - Гроцка

6

861А

Београд – Мала Моштаница - Обреновац

7

862

Обреновац - Мала Моштаница - Обреновац

8

863

Барич (амбуланта) - Баричка река - Мала Моштаница - Дубоко

9

863А

Обреновац - Барич рампа

10

865

Баново брдо - Железник - Велика Моштаница

11

902

Обреновац - Младост

12

902А

Обреновац – Младост – ТЕНТ А

13

903

Обреновац - Младост

14

904

АС Обреновац - Сурчин

15

913

Обреновац – Аутобаза

16

913А

Аутобаза – Обреновац

17

914

Обреновац – Базени – Аутобаза

18

924

Обреновац – Ушће – Обреновац

19

924А

Обреновац – Ушће – ТЕНТ II

20

932А

Обреновац – Јасенак (Пуж)

21

955

Обреновац – Трстеница (Дом)

22

960А

Пироман – Обреновац

23

971

Обреновац – Грабовац (Доњи крај)

24

972А

Обреновац – Иверић

25

973

Обреновац – Орашац – Вукићевица

26

973А

Обреновац – Дрен – Вукићевица

27

974

Обреновац – Вукићевица

28

975Б

Обреновац – Љубинић – Вукићевица /Арсеновића крај/ - Вукићевица

29

976

Обреновац - Дрен - Грабовац (Доњи крај)

30

981

Обреновац- Грабовац – Љубинић

31

982

Обреновац – Вукићевица - Љубинић

32

4106

Младеновац – Марићи  - Ковачевац (Чот)

33

4184

Младеновац – Шепшин – Дубона – Младеновац

34

4197

Младеновац – Међулужје - Развитак

35

4415

Сопот -Станојевац - Мали Пожаревац - Сенаја

36

5526

Барајево - Арнајево

37

5535Е

Насеље Гај - Барајево

38

44331

Сопот -Стојник

 1. Измењене су трасе следећих линија (нове трасе можете погледати у тексту испод табеле):

Редни број

Број линије

Стари назив линије

Нови назив линије

1

351

Шумице – Гроцка - Дражањ

Шумице – Гроцка - Дражањ

2

363Л

Живковац – Камендол – Брестовик - Гроцка

Живковац – Камендол – Бегаљица - Брестовик - Гроцка

3

860Д

БАС – Веверички крај - Дражевац

Баново брдо – Веверички крај - Дражевац

4

860Ш

Баново брдо – Веверички крај – Шумадија – Вис – Мислођин – Индустријска зона „Барич“

Сремчица – Веверички крај – Шумадија – Вис – Мислођин – Индустријска зона „Барич

5

901

Обреновац - Забрежје

Бело поље - Забрежје

6

911

ТЕНТ А – Бора Кечић

Бора Кечић - Младост

7

911А

ТЕНТ А – Бора Кечић – Бело поље

Бора Кечић – ТЕНТ А - Младост

8

975

Обреновац - Орашац - Вукићевица (Арсеновића крај) - Вукићевица

Обреновац - Орашац - Вукићевица (Арсеновића крај) - Вукићевица

9

975А

Обреновац - Орашац - Вукићевица /Арсеновића крај/ - Вукићевица

Обреновац - Орашац - Вукићевица /Арсеновића крај/ - Вукићевица

 

  1. 351 (Шумице – Гроцка - Дражањ)

Нова траса линије:

У смеру ка терминусу „Дражањ“:

ШУМИЦЕ - Војислава Илића - Надвожњак преко аутопута БГД -Ниш - Петља десно код градске чистоће - Мокролушка - Милана Топлице -  Аутопут БГД-Ниш  - Петља "Бубањ поток" - Кружни пут - Смедеревски пут - Београдска - Булевар револуције - Пут за Умчаре - Београдска – Нар

одних хероја - Београдска - УМЧАРИ - Немањина - Народног фронта - Вучкова – ДРАЖАЊ;

У смеру ка терминусу „Шумице“:

ДРАЖАЊ - Вучкова - Народног фронта - Немањина - УМЧАРИ - Београдска - Народних хероја - Београдска - Пут за Умчаре -  Смедеревски пут - Булевар револуције - Београдска - Смедеревски пут - Кружни пут - Петља "Бубањ поток" -  Ауто пут БГД-Ниш - Владимира Томановића - Војислава Илића - Устаничка – ШУМИЦЕ;

  1. 363Л (Живковац – Камендол – Брестовик - Гроцка) и у складу са новим режимом додељује број и назив линије 363Л (Живковац – Камендол – Бегаљица - Брестовик - Гроцка)

Нова траса линије:

У смеру ка терминусу „Гроцка“:

ЖИВКОВАЦ - Добривоја Михајловића - Маршала Тита - УМЧАРИ - Београдска - Народних хероја - Седмог јула -  Булевар револуције – Бориса Кидрича - БЕГАЉИЦА - Бориса Кидрича - Булевар револуције - Седмог јула -  Палих бораца - Народних хероја - 21. августа - КАМЕНДОЛ - 21. августа - Крчевина - Београдска - Пут за Умчаре -  Миће Стојковића - Трг Вучка Милићевића - БРЕСТОВИК - Миће Стојковића - Смедеревски пут - ГРОЦКА;

У смеру ка терминусу „Живковац“:

ГРОЦКА - Смедеревски пут - Миће Стојковића - Трг Вучка Милићевића - БРЕСТОВИК - Миће Стојковића - Пут за Умчаре - Београдска -  Крчевина - 21. августа - КАМЕНДОЛ - 21. августа - Народних хероја - Седмог јула - Булевар револуције – Бориса Кидрича - БЕГАЉИЦА - Бориса Кидрича - Булевар револуције - Седмог јула - Народних хероја - Београдска - УМЧАРИ - Маршала Тита - Добривоја Михајловића - ЖИВКОВАЦ;

  1. 860Д БАС – Веверички крај - Дражевац) и у складу са новим режимом додељује број и назив линије 860Д (Баново брдо – Веверички крај - Дражевац);

Нова траса линије:

У смеру ка терминусу „Дражевац“:

БАНОВО БРДО –  Пожешка – Ђорђа Огњановића – Трговачка – Ибарска магистрала – Ибарски пут – Маршала Тита - Мила Вуковића - Вите Радовића - Посавских партизана – Веверички крај – Дражевачка – ДРАЖЕВАЦ;

У смеру ка терминусу „Баново брдо“:

ДРАЖЕВАЦ – Дражевачка – Веверички крај – Посавских партизана – Вите Радовића – Мила Вуковића - Маршала Тита – Ибарски пут – Ибарска магистрала - Трговачка  - Ђорђа Огњановића –  Пожешка – БАНОВО БРДО;

  1.  860Ш (Баново брдо – Веверички крај – Шумадија – Вис – Мислођин – Индустријска зона „Барич“) и у складу са новим режимом додељује број и назив линије 860Ш (Сремчица – Веверички крај – Шумадија – Вис – Мислођин – Индустријска зона „Барич)

Нова траса линије:

У смеру ка терминусу Индустријска зона „Барич“:

СРЕМЧИЦА - Београдска – Ибарски пут  – Космајских партизана - Чедомира Ђоинчевића - Пролетерских бригада - Драгомира Пантића - Ђуре Митровића - Драгише Алексића - Посавских партизана - Веверички крај - Забелска - Дедињска - Тополска - Гардошка - ЈАСЕНАК-ШУМАДИЈА - Гардошка - Тополска - Јанка Тешића - Језеро Вис - Слободана Ђурића - Брђанска - Мислођинска - Обреновачки пут – Железничка – ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА „БАРИЧ“;

 

У смеру ка терминусу „Сремчица“:

ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА „БАРИЧ“ – Железничка – Обреновачки пут - Мислођинска – Брђанска - Слободана Ђурића - Језеро Вис - Јанка Тешића - Тополска - Гардошка - ЈАСЕНАК-ШУМАДИЈА - Гардошка - Тополска - Дедињска - Забелска - Веверички крај - Посавских партизана - Драгише Алексића - Драгомира Пантића - Пролетерских бригада - Чедомира Ђоинчевића - Космајских партизана - Ибарски пут – Београдска - СРЕМЧИЦА;

 

  1. 901 (Обреновац - Забрежје) и у складу са новим режимом додељује број и назив линије 901 (Бело поље - Забрежје)

Нова траса линије:

У смеру ка терминусу „Забрежје“:

БЕЛО ПОЉЕ ОКРЕТНИЦА - Кружни пут - Белопољска - Милоша Обреновића - Краља Петра I - Александра Аце Симовића - Савска - ЗАБРЕЖЈЕ;

У смеру ка терминусу „Бело поље“:

ЗАБРЕЖЈЕ - Александра Аце Симовића - Краља Петра I - Вука Караџића - Љубе Ненадовића - Белопољска - Кружни пут - БЕЛО ПОЉЕ ОКРЕТНИЦА;

 

  1. 911 (ТЕНТ А – Бора Кечић) и у складу са новим режимом додељује број и назив линије 911 (Бора Кечић - Младост)

Нова траса линије:

У смеру ка терминусу „Младост“:

БОРА КЕЧИЋ - Белопољска - Милоша Обреновића - Забрански пут - Краља Александра I - Александра Аце Симовића - Немањина - Цара Душана - Краља Милутина - Равногорска - НАСЕЉЕ САВА - Равногорска - Немањина - Богољуба Урошевића Црног - Уровачка - Ливадска - Рогожњачка - Пут за Уровце - Гробљанска - Пут за Дубоку бару - Дорћула - Трњаци - МЛАДОСТ;

У смеру ка терминусу „Бора Кечић“:

МЛАДОСТ - Трњаци  - Дорћула - Пут за Дубоку бару - Гробљанска - Пут за Уровца - Рогожњачка - Ливадска - Уровачка - Богољуба Урошевића Црног - Немањина - Равногорска - НАСЕЉЕ САВА - Равногорска - Царице Милице - Краља Милутина - Цара Душана - Немањина - Александра Аце Симовића - Краља Петра I - Вука Караџића - Љубе Ненадовића - Белопољска - БОРА КЕЧИЋ;

 

  1. 911А (ТЕНТ А – Бора Кечић – Бело поље) и у складу са новим режимом додељује број и назив линије 911А (Бора Кечић – ТЕНТ А - Младост)

Нова траса линије:

У смеру ка терминусу „Младост“:

БОРА КЕЧИЋ - Белопољска - Милоша Обреновића - Забрански пут - Краља Александра I - Александра Аце Симовића - Немањина - Цара Душана - Краља Милутина - Равногорска - НАСЕЉЕ САВА - Равногорска - Немањина - Богољуба Урошевића Црног - ТЕНТ А - Богољуба Урошевића Црног - Уровачка - Ливадска - Рогожњачка - Пут за Уровце - Гробљанска - Пут за Дубоку бару - Дорћула - Трњаци - МЛАДОСТ;

У смеру ка терминусу „Бора Кечић“:

МЛАДОСТ - Трњаци  - Дорћула - Пут за Дубоку бару - Гробљанска - Пут за Уровце - Рогожњачка - Ливадска - Уровачка - Богољуба Урошевића Црног - ТЕНТ А - Богољуба Урошевића Црног - Немањина - Равногорска - НАСЕЉЕ САВА - Равногорска - Царице Милице - Краља Милутина - Цара Душана - Немањина - Александра Аце Симовића - Краља Петра I - Вука Караџића - Љубе Ненадовића - Белопољска - БОРА КЕЧИЋ;

  1. 975 (Обреновац - Орашац - Вукићевица (Арсеновића крај) - Вукићевица)

Нова траса линије:

У смеру ка терминусу „Вукићевица“:

ОБРЕНОВАЦ АС - Краља Александра I - Љубе Ненадовића -  Цара Лазара - Браће Јоксића - Грабовачка - Господара Вучића - Васића - ОРАШАЦ (ОКРЕТНИЦА) - Васића - Господара Вучића - Угљеше Богуновића - ВУКИЋЕВИЦА II - Угљеше Богуновића - Господара Вучића - ВУКИЋЕВИЦА (ОКРЕТНИЦА);

У смеру ка терминусу „Обреновац“:

ВУКИЋЕВИЦА (ОКРЕТНИЦА) - Господара Вучића - Грабовачка - Браће Јоксића – Цара Лазара - Љубе Ненадовића - Краља Александра I - ОБРЕНОВАЦ АС;

  1. 975А (Обреновац - Орашац - Вукићевица /Арсеновића крај/ - Вукићевица)

Нова траса линије:

У смеру ка терминусу „Вукићевица“:

 

ОБРЕНОВАЦ АС - Краља Александра I - Љубе Ненадовића -  Цара Лазара - Браће Јоксића - Грабовачка - Господара Вучића - Васића - ОРАШАЦ (ОКРЕТНИЦА) - Васића - Господара Вучића - Микића - ОРАШАЦ ФАРМА-ОКРЕТНИЦА - Микића - Угљеше Богуновића - ВУКИЋЕВИЦА II - Угљеше Богуновића - Господара Вучића - ВУКИЋЕВИЦА (ОКРЕТНИЦА);

 

У смеру ка терминусу „Обреновац“:

 

ВУКИЋЕВИЦА (ОКРЕТНИЦА) - Господара Вучића - Грабовачка - Браће Јоксића – Цара Лазара - Љубе Ненадовића - Краља Александра I - ОБРЕНОВАЦ АС;