vest

Информација о промени трасе линије бр. 606 у Грмовцу

Почев од понедељка 04.09.2023. године мења се траса линије ЈЛПП бр. 606 у оквиру насеља Грмовац.

У протеклом периоду Градска општина Земун је иницирала предлог да траса редовне аутобуске линије бр. 606 (Добановци - Грмовац) обухвати више улица у насељу Грмовац, услед чега је покренут поступак извођења радова реконструкција улице 26.Нова. Завршетком радова коловоз у улици 26. Нова је прилагођен теретном саобраћају, а у улицама 5.Нова и 7.Нова изграђени су стајалишни платои, чиме је омогућено продужење линије бр. 606.