vest

Настављено снимање попуњености возила јавног линијског превоза

Запослени Секретаријата за јавни превоз заједно са ЈКП ГСП „Београд“ обавили су јуче на терену снимања попуњености возила на линијама јавног линијског превоза путника на територији града Београда.

Снимање је обављено ујутру од 6 до 9 часова и поподне од 15 до 18 часова, на 15 локација у граду чиме је обухваћено 118 градских и 37 приградских линија, што је укупно 155 линија ЈЛПП-а, а прегледано је укупно 1825 возила у оба периода снимања.

Резултати снимања показују да у вршним периодима није забележена критична попуњеност возила. Највише је заступљена попуњеност од 50 одсто – 60 одсто и то у 55 одсто возила, затим попуњеност од 30 одсто - 50 одсто у 30 одсто возила, попуњеност од 10 одсто – 20 одсто је забележена у 10 одсто возила, а већа попуњеност од 70 одсто - 80 одсто је забележена у само 5 одсто од укупно прегледаних возила.

Линије са већом попуњеношћу од 70 одсто – 80 одсто и то на појединим поласцима, су линије број 17, 23, 31 и 37, док су са попуњеношћу возила од 50 – 70 одсто линије број 25, 33, 56 и 95.

Током снимања уочено је да и даље један број корисника превоза не носи заштитну маску, која је обавезна у возилима јавног превоза и тако се не придржава епидемиолошких мера против ширења корона вируса које су на снази.

Овом приликом апелујемо на све грађане који користе јавни превоз да у возилима увек на лицу имају правилно постављену заштитну маску, као и да се придржавају свих осталих епидемиолошких мера.

Снимање попуњености настављено је и данас, након чега ће бити урађена детаљна анализа добијених података са терена и анализа података добијених са уређаја за аутоматско бројање путника, на основу чега ће Секретаријат утврдити да ли на некој од линија треба извршити корекције понуђеног капацитета.