vest

Обавештење о полагању испита о познавању града Београда

Због великог броја заинтересованих лица за полагање испита о познавању града Београда и чињеницу да се првог дана, 15. марта 2022. године, пријавило око 500 лица за полагање испита, Секретаријат за јавни превоз издаје обавештење да ће свим лицима која су наведеног дана уредно поднела пријаву, омогућити полагање испита.

Писмени део испита ће бити организован у периоду од 29. марта до 01. априла 2022. године, по групама. Групе ће бити организоване по азбучном реду презимена пријављених кандидата.

Време и место одржавања писменог дела испита, по претходно одређеним групама, биће објављено на интернет страници Секретаријата за јавни превоз најкасније 2 (два) дана пре почетка испитног рока.

Више информација можете погледати на следећем линку.