vest

Обавештење о пријему поднесака

Почев од 03. априла 2023. године, предаја свих поднесака за Сектор за такси превоз ће се вршити у Писарници Градске управе града Београда, на адреси Ул. 27. марта број 43-45, у Београду, у времену од 08.00 до 15.30 часова, на шалтеру за пријем Секретаријата за јавни превоз (захтеви за обављање такси превоза, допуна документације, захтев за увид у досије, жалбе, ванредни правни лекови, молбе и сл.).

Захтеви за издавање уверења о обављању делатности такси превоза (уверење о раду, регистрација истог такси возила, регистрација новог такси возила, куповина новог возила по Уредби Владе РС, уверење за РФПИО, доказивање радног искуства и сл.), могу се предати и на шалтеру Сектора за такси превоз, на адреси Др Агостина Нета бр. 1a.

Обрасци се могу преузети на интернет страници Секретаријата за јавни превоз Градске управе града Београда, на адреси https://www.bgprevoz.rs/taksi или на шалтеру Сектора за такси превоз на адреси Др Агостина Нета број 1а, Нови Београд.