vest

Саопштење о издавању и продужењу важности персонализованих картица за школску 2022/2023. годину

Секретаријат за јавни превоз обавештава кориснике јавног линијског превоза да од понедељка 15.08.2022. године почиње издавање и продужење важности персонализованих картица, за школску 2022/2023. годину, за следеће категорије корисника:

  • ученике основних школа, до навршених 17. година живота и ученике који похађају основне школе за образовање ученика са сметњама у развоју, до навршених 19. година живота;
  • ученике средњих школа, до навршених 20 година живота;
  • студенте високошколских установа, до навршених 26 година живота;
  • студенте докторских студија и студенте факултета чије основне или интегрисане академске студије трају шест школских година, до навршених 28 година живота;
  • кориснике породичне пензије, млађе од 26 година, који похађају акредитоване високошколске установе или верификоване школе на територији Републике Србије или факултете/школе у иностранству/испостава у Београду;
  • децу до 18. година која лично примају сталну социјалну помоћ на основу решења надлежног центра за социјални рад, уз потврду да су редовни ученици;
  • уживаоце породичне инвалиднине по основу палог борца у оружаним акцијама после 17. августа 1990. године, тј. децу палих бораца, редовне ученике верификованих средњих школа и студенте акредитованих високошколских установа.