vest

Снимање попуњености возила на линијама јавног линијског превоза

Запослени Секретаријата за јавни превоз заједно са ЈКП ГСП „Београд” обавили су 1. септембра на терену снимања попуњености возила на линијама јавног линијског превоза путника на територији града Београда.

Снимање је обављено у вршним периодима, ујутру од 6 до 9 часова и поподне од 15 до 18 часова, на 15 локација у граду, чиме је обухваћено 118 градских и 37 приградских линија, што је укупно 155 линија ЈЛПП-а. Прегледано је укупно 1.856 возила у оба периода снимања.

Резултати снимања показују да у вршним периодима није забележена критична попуњеност возила. Највише је заступљена попуњеност од 50 до 60 одсто и то у 50 одсто возила, затим попуњеност од 30 до 50 одсто у 35 одсто возила, попуњеност од 10 до 20 процената је забележена у девет одсто возила. Већа попуњеност од 70 до 80 процената је забележена у само шест одсто од укупно прегледаних возила.

Линије са већом попуњеношћу од 70 до 80 процената, и то на појединим поласцима, су: 17, 23, 25, 31, 37, 88 и 95.

Током снимања уочено је да један број корисника превоза не носи заштитну маску, која је обавезна у возилима јавног превоза, те се на тај начин не придржава епидемиолошких мера против ширења вируса корона, а које су и даље на снази. Овом приликом апелује се на све грађане који користе јавни превоз да у возилима увек на лицу имају правилно постављену заштитну маску, те да се придржавају свих осталих епидемиолошких мера.

Снимање попуњености наставиће се и наредних дана, након чега ће бити урађена детаљна анализа добијених података са терена и анализа података добијених са уређаја за аутоматско бројање путника, на основу чега ће секретаријат утврдити да ли на некој од линија треба извршити корекције понуђеног капацитета.