Информација о промени траса линија јавног превоза у Реснику

47
94

13/07/2022 - 15/06/2023

Током извођења радова на изградњи сектора Б6 обилазнице око Београда, у временском периоду од 14.07.2021. до 15.06. 2023. године доћи ће до промена у раду линија јавног превоза.

Током извођења радова доћи ће до затварања улице Кружни пут Кијево на делу од зоне раскрснице улица Кружни пут Кијево и Патријарха Димитрија до кружног тока у зони са улицом Славка Миљковића, због чега ће важити следећи режим рада линија јавног превоза:

Возила са линија јавног превоза бр. 47 саобраћаће у оба смера улицама Патријарха Димитрија, Ослобидлаца Раковице, Ослобођења, 13. октобра, Сретена Поповића, Палих бораца, Подавалска, Славка Миљковића и даље редовним трасама.

Возила са линија јавног превоза бр. 94 саобраћаће у оба смера улицама Славка Миљковића, Милорада Јанковића Доце, 13. октобра, Ослобођења, Ослободилаца Раковица, Патријарха Димитрија и даље редовним трасама.

Возила са линије бр. 94 ће на измењеном делу траса користити постојећа, као и новоуспостављена стајалишта:

  • у смер ка Реснику:
  • 13. октобра (шифра ст: 3530) – у Ул. 13. октобра, 35 метара након колског прилаза кућног бр. 12, наспрам бетонског ЕД стуба у висни кућног бр. 7;
  • Милорада Јанковића Доце (шифра ст: 3648) – у Ул. Славка Миљковића испред објекта са кућним бројем 12
  • у смер ка граду:
  • Милорада Јанковића Доце (шифра ст: 3649) – у Ул. Славка Миљковића испред објекта са кућним бројем;
  • 13. октобра (шифра ст: 3519) – у Ул. 13. октобра, наспрам колског прилаза кућног бр. 12, 18 метара након бетонског ЕД стуба
Зона радова