header image

Организација

Секретаријат за јавни превоз организован је кроз седам сектора и то:

1. Сектор за економске послове

 • Одељење за економско – финансијске послове;
 • Одељење за праћење и контролу корисника буџетских средстава.

2. Сектор за нормативно-правне послове и послове јавних набавки

 • Одељење за нормативне и управно-правне послове;
 • Одељење за јавне набавке и опште послове.

3. Сектор за планирање и развој јавног линијског превоза

 • Одељење за планирање;
 • Одељење за режиме саобраћаја у јавном линијском превозу;
 • Одељење за саобраћајну инфраструктуру јавног линијског превоза;
 • Одељење за развој и унапређење јавног линијског превоза.

4. Сектор за тарифне системе и контролу

 • Одељење за тарифне системе;
 • Одељење за контролу система.

5. Сектор за управљање превозом путника, ред вожње, обрачун и контролу рада превозника:

 • Одељење за мониторинг и управљање:
 • Одсек за мониторинг и управљање градским превозом путника;
 • Одсек за мониторинг и управљање приградским превозом и на минибус експрес линијама;
 • Одељење за израду реда вожње;
 • Одељење за обрачун транспортног рада и контролу превозника.

6. Сектор за такси превоз

 • Одељење за управно-правне послове из области такси превоза;
 • Одељење за саобраћајно-техничке и опште послове.

7. Сектор за јавни шински и речни превоз и софтверску подршку

 • Одељење за јавни шински и речни превоз.