307

Устаничка - Винча

Винча - Устаничка
Прикажи ред вожње
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 Устаничка А #1535
2 Бајдина А #1428
3 Миријевска А #1430
4 ОШ "Драгојло Дудић" А #1432
5 Пиранделова А #1579
6 Нине Кирсанове А #1434
7 Ново насеље А #1436
8 Илије Гутеше А #3193
9 Пут за Калуђерицу А #1438
10 Пут за Институт А #1440
11 Филипа Кљајића А #1442
12 Стара Калуђерица А #1444
13 Чардак А #1446
14 Хотел "Радмиловац" А #1448
15 Петра Кочића А #1450
16 Душана Петровића Шанета А #1452
17 Винча /млин/ А #1547
18 Бабин луг А #1548
19 Винча /улаз/ А #1550
20 Мике Петровића Аласа А #1552
21 Светосавска А #1554
22 Винча /школа/ А #1556
23 Винчанска А #1558
24 Милоша Обреновића А #1560
25 Винча А #1562