43

Трг Републике - Котеж

Котеж - Трг Републике
Прикажи ред вожње
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 Трг Републике А #546
2 Џорџа Вашингтона А #356
3 Цвијићева А #354
4 ЦЗК Влада Дивљан А #351
5 Панчевачки мост А #349
6 МЗ "Крњача" А #769
7 Блок "Бранко Момиров" А #768
8 Партизански блок А #766
9 Блок "Сутјеска" А #764
10 Пут за Котеж А #1723
11 Аугуста Шеное А #1721
12 Котеж А #1937