101N

Трг Републике - Падинска Скела

Падинска Скела - Трг Републике Преузми ред вожње за линију 101N
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 Студентски трг А #3032
2 Џорџа Вашингтона А #356
3 Цвијићева А #354
4 ЦЗК Влада Дивљан А #351
6 МЗ Крњача А #769
7 Блок ""Бранко Момиров А #768
8 Партизански блок А #766
9 Блок Сутјеска А #764
11 Аугуста Шеное А #1721
12 Славка Колара А #1937
13 Котеж А #1717
14 Милана Зечара А #1719
16 Пут за Котеж А #1722
17 Пиротско насеље А #1260
18 Пакрачка А #1258
19 Себеш суви А #1256
20 Себешка река А #1254
21 Себеш мокри А #1252
22 Борча раскршће А #1932
24 Милана Ајваза А #1246
25 Михајла Шолохова А #1244
26 Комбинатова А #1242
27 Беле Бартока А #1240
28 Борча 3 А #1238
29 Борча 3 А #1237
30 Беле Бартока А #1239
31 Комбинатова А #1241
32 Саве Мркаља А #1278
33 Дринске дивизије А #1276
34 Братства и јединства А #1280
35 Преток А #2156
36 Мали збег А #2210
37 Гробље Збег А #2212
38 Пут за Ковилово А #1283
39 Пут за Јабучки рит А #1285
40 Фриком А #1287
41 ПК Београд А #1289
42 Насеље Товилиште А #1291
43 Марије Илић Агапове А #1293
44 Ратомира Стојадиновића А #1295
45 Падинска скела А #1297