912A

Тент А (В. пут-Звечка-Ш. пут) - Тент А

Тент А - Тент А (В. пут-Звечка-Ш. пут) Преузми ред вожње за линију 912A
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 Тент а (плато окретница) 3 #8921
2 Тент А (Излаз за младост) 3 #9213
3 Бараке 3 #8757
4 Уљарице 3 #9234
5 Касарна 3 #8852
6 Гај 3 #8413
7 Насеље Сава 3 #9156
8 Ројковац 3 #9146
9 Гробље 3 #8987
10 Немањина 3 #8872
11 Вука Караџића 3 #9248
12 ГО Обреновац 3 #8867
13 ОШ - Ј.Ј. Змај 3 #8939
14 Цара Лазара 3 #9081
15 Филиповића крај 3 #9246
16 Цвеја Пушкара 3 #9000
17 Звечка пољица 3 #8938
18 Звечка - Липа 3 #7021
19 Стара окретница 3 #9184
20 Звечка - Нова окретница 3 #8831
21 Гробље 3 #8979
22 Звечка (Чеде Тодоровића) 3 #8949