912

Гај (Ројковац-Ваљевским путем) - Звечка (Чеде Тодоровића)

Звечка (Чеде Тодоровића) - Гај (Ројковац-Ваљевским путем) Преузми ред вожње за линију 912
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 Гај Б #8413
2 Насеље Сава Б #9156
3 Ројковац Б #9146
4 Гробље Б #8987
5 Немањина Б #8872
6 Вука Караџића Б #9248
7 ГО Обреновац Б #8867
8 ОШ - Ј.Ј. Змај Б #8939
9 Цара Лазара Б #9081
10 Филиповића крај Б #9246
11 Цвеја Пушкара Б #9000
12 Звечка пољица Б #8938
13 Звечка - Липа Б #7021
14 Стара окретница Б #9184
15 Звечка - Нова окретница Б #8831
16 Гробље Б #8979
17 Звечка (Чеде Тодоровића) Б #8949