937

Обреновац (Јасенак-Баљевац) - Конатице

Конатице - Обреновац (Јасенак-Баљевац) Преузми ред вожње за линију 937
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 Обреновац АС 3 #9086
2 Насеље Дудови 3 #8873
3 Базени 3 #8847
4 Мислођин - р 3 #9062
5 Мислођин (улаз) 3 #8685
6 Мислођин (војска) 3 #9055
7 Мислођин - Баћевачки пут 3 #8773
8 Мислођин - Дом 3 #9057
9 Мислођин - Маричића поток 3 #9043
10 Јасенак (раскрсница) 3 #8902
11 Сенића крај - Николићи 3 #9160
12 Сенића крај - Стевановићи 3 #9162
13 Јасенак - река 3 #8963
14 Веверички крај 3 #8684
15 Јасенак - река 3 #8940
16 Јасенак (гробље) 3 #9469
17 Јасенак - Дом 3 #8957
18 Михајла Десанчића 3 #8612
19 Трафо-Шумадија 3 #8614
20 Чолаковићи 3 #8616
21 Јасенак - Шумадија 3 #8967
22 Чолаковићи 3 #8615
23 Трафо-Шумадија 3 #8613
24 Михајла Десанчића 3 #8611
25 Јасенак - Школа 3 #8965
26 Јасенак (раскрсница) 3 #8969
27 Мислођин - Јовановац 3 #9060
28 Дражевац - Гробље 3 #8874
29 Пут за Велико поље 3 #8881
30 Дражевац - Тодоровићи 3 #8886
31 Дражевац - Дом 3 #8877
32 Ранковићи 3 #8883
33 Виногради 3 #8664
34 Дражевац - Лукићи 3 #8879
35 Баљевац (Осредак) 3 #8752
36 Мијатовића крај 3 #8973
37 Баљевац (Дом) 3 #8747
38 Баљевац (Поток) 3 #8754
39 Баљевац (Живановићи) 3 #8749
40 Баљевац - (Нова окретница - Ибарска магистрала) 3 #8744
41 Баљевац (Живановићи) 3 #8750
42 Баљевац (Поток) 3 #8755
43 Баљевац (Дом) 3 #8748
44 Мијатовића крај 3 #8976
45 Баљевац (Осредак) 3 #8753
46 Дражевац - Лукићи 3 #8880
47 Виногради 3 #8665
48 Ранковићи 3 #8884
49 Конатице - Лецино брдо 3 #8994
50 Конатице - Дом 3 #8990
51 Конатице - Живановићи 3 #8993
52 Конатице (Горњи крај) 3 #8998
53 Конатице - окретница 3 #8996