939A

Обреновац (Јасенак) - Баљевац (Ибарска магистрала)

Баљевац (Ибарска магистрала) - Обреновац (Јасенак) Преузми ред вожње за линију 939A
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 Обреновац АС 3 #9086
2 Насеље Дудови 3 #8873
3 Базени 3 #8847
4 Мислођин - р 3 #9062
5 Мислођин (улаз) 3 #8685
6 Мислођин (војска) 3 #9055
7 Мислођин - Баћевачки пут 3 #8773
8 Мислођин - Дом 3 #9057
9 Мислођин - Маричића поток 3 #9043
10 Јасенак (раскрсница) 3 #8902
11 Сенића крај - Николићи 3 #9160
12 Сенића крај - Стевановићи 3 #9162
13 Јасенак - река 3 #8963
14 Веверички крај 3 #8684
15 Јасенак - река 3 #8940
16 Јасенак - Дом 3 #8957
17 Јасенак - Шумадија 3 #8967
18 Јасенак - Школа 3 #8965
19 Јасенак (раскрсница) 3 #8969
20 Мислођин - Јовановац 3 #9060
21 Дражевац - Гробље 3 #8874
22 Пут за Велико поље 3 #8881
23 Дражевац - Тодоровићи 3 #8886
24 Дражевац - Дом 3 #8877
25 Ранковићи 3 #8883
26 Виногради 3 #8664
27 Дражевац - Лукићи 3 #8879
28 Баљевац (Осредак) 3 #8752
29 Мијатовића крај 3 #8973
30 Баљевац (Дом) 3 #8747
31 Баљевац (Поток) 3 #8754
32 Баљевац (Живановићи) 3 #8749
33 Баљевац - (Нова окретница - Ибарска магистрала) 3 #8744