939a

Обреновац - Јасенак - Баљевац (Ибарска Магистрала)

Прикажи ред вожње
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 Обреновац АС Б #9086
2 Насеље Дудови Б #8873
3 Базени Б #8847
4 Мислођин - р Б #9062
5 Мислођин (улаз) Б #8685
6 Мислођин (војска) Б #9055
7 Мислођин - Бачевачки пут Б #8773
8 Мислођин - Дом Б #9057
9 Мислођин - Маричића поток Б #9043
10 Јасенак (раскрсница) Б #8902
11 Сенића крај - Николићи Б #9160
12 Сенића крај - Стевановићи Б #9162
13 Јасенак - река Б #8963
14 Веверички крај Б #8684
15 Јасенак - река Б #8940
16 Јасенак (гробље) Б #9469
17 Јасенак - Дом Б #8957
18 Михајла Десанчића Б #8612
19 Трафо - Шумадија Б #8614
20 Чолаковићи Б #8616
21 Јасенак - Шумадија Б #8967
22 Чолаковићи Б #8615
23 Трафо - Шумадија Б #8613
24 Михајла Десанчића Б #8611
25 Јасенак - Школа Б #9008
26 Јасенак (Тополска) Б #8965
27 Јасенак (раскрсница) Б #8969
28 Мислођин - Јовановац Б #9060
29 Дражевац - Гробље Б #8874
30 Пут за Велико поље Б #8881
31 Дражевац - Тодоровићи Б #8886
32 Дражевац - Дом Б #8877
33 Ранковићи Б #8883
34 Виногради Б #8664
35 Дражевац - Лукићи Б #8879
36 Баљевац (Осредак) Б #8752
37 Мијатовића крај Б #8973
38 Баљевац (Дом) Б #8747
39 Баљевац (Поток) Б #8754
40 Баљевац (Живановићи) Б #8749
41 Баљевац - (Нова окретница - Ибарска магистрала) Б #8744