4194

Градска 4 (Село Младеновац) - Међулужје

Међулужје - Градска 4 (Село Младеновац) Преузми ред вожње за линију 4194
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 Развитак 4 #8043
2 Петар Драпшин 4 #9591
3 Шумадијска 4 #8056
4 Дунавска 4 #8436
5 Стругара 4 #8467
6 Бранка Ћопића 4 #9760
7 Звонара 4 #8187
8 Радојевићи 4 #8416
9 Радојевићи 1 4 #8553
10 Кожара 4 #8147
11 Радојевићи 1 4 #8552
12 Радојевићи 4 #8417
13 Школа 4 #8262
14 Задруга 4 #8183
15 Лапини 4 #8288
16 Вука Караџића (улаз) 4 #8438
17 Насеље 25.мај 4 #8351
18 Техничка школа 4 #8474
19 Пијаца 4 #8264
20 Улица Николе Пашића 4 #8357
21 Mинел 4 #8336
22 Селтерс 4 #8446
23 Ветеринарска станица 4 #8104
24 Караула 4 #8235
25 Међулушки пут II 4 #8320
26 Павловићи 4 #8376
27 Међулужје - Дом 4 #8318
28 Блажићи 4 #8377
29 Мали пролаз 4 #8307
30 Mеђулушки пут 4 #8324
31 Ветеринарска станица 4 #8106
32 Селтерс 4 #8447
33 Mинел 4 #8338
34 Тржни центар 4 #8488
35 Општина 4 #8368
36 Младеновац (центар) 4 #8284
37 Техничка школа 4 #8475
38 Насеље 25.мај 4 #8352
39 Вука Караџића (улаз) 4 #8439
40 Лапини 4 #8289
41 Задруга 4 #8184
42 Школа 4 #8263
43 Радојевићи 4 #8416
44 Радојевићи 1 4 #8553
45 Кожара 4 #8147
46 Радојевићи 1 4 #8552
47 Радојевићи 4 #8417
48 Звонара 4 #8189
49 Бранка Ћопића 4 #9761
50 Стругара 4 #8466
51 Дунавска 4 #8437
52 Шумадијска 4 #8057
53 Петар Драпшин 4 #8390
54 Развитак 4 #8044