4196

Младеновац - Ковачевац - Младеновац

Преузми ред вожње за линију 4196
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 Младеновац АС Б #9208
2 Општина Б #8368
3 Младеновац (центар) Б #8284
4 Обданиште Б #8361
5 Драгослава Андрића Б #8455
6 Гробље Б #8528
7 Црквенац Б #8502
8 Богдана Поповића Б #8472
9 Баташево Б #7479
10 Јанковићи пут Б #8215
11 202 Б #8029
12 Гаража Б #8120
13 Клисурска Б #8449
14 Ристићи Б #8435
15 Ненадовићи Б #8386
16 Нова школа - Окретница Б #8433
17 Стевановићи Б #8458
18 Пауновићи Б #8389
19 Ђурђевска Б #8453
20 Светог Николе Б #8378
21 Црква Б #8379
22 Кленичка Б #8380
23 Агића сокак Б #8381
24 Јованова бара Б #8382
25 Марићи Б #8253
26 Водоторањ Б #8383
27 Ђермине Б #8384
28 Мацина - Кафана Б #8316
29 Ковачевац - Дом Б #8252
30 Ђурђевска Б #8454
31 Пауновићи Б #8388
32 Јовановићи Б #8232
33 Трафо Б #8484
34 Јанковићи пут Б #8216
35 Баташево Б #7480
36 Богдана Поповића Б #8473
37 Гробље Б #8529
38 Драгослава Андрића Б #8456
39 Обданиште Б #8362
40 Пијаца Б #8264
41 Младеновац АС Б #9209