602

Блок 44 - СРЦ Сурчин

СРЦ Сурчин - Блок 44 Преузми ред вожње за линију 602
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 Блок 44 1 #1144
2 Дом здравља Блок 44 1 #1146
3 Црква Св. Георгија 1 #1135
4 Душана Вукасовића 1 #1137
5 Сурчинска 1 #1139
6 Виноградска (улаз) 1 #2649
7 Виноградска (Пландиште) 1 #2767
8 МЗ Ледине 1 #2651
9 Новобеоградских градитеља 2 #2998
10 Воденичарска 2 #2653
11 ГО Сурчин (улаз) 2 #2655
12 МЗ Нови Сурчин 2 #2657
13 Канал Галовица 2 #2659
14 Силоси 2 #2661
15 Виноградска (Сурчин насеље) 2 #2700
16 Сурчин насеље (улаз) 2 #2663
17 Ритска улица 2 #2665
18 Драгомира Момчиловића 2 #2667
19 Сурчин /центар/ 2 #1778
20 Крушедолска 2 #1780
21 Сурчин /млин/ 2 #1948
22 Браће Николић 2 #1782
23 Пут за СРЦ 2 #3039
24 СРЦ ""Сурчин"" /улаз/ 2 #1915
25 СРЦ Сурчин 2 #1777