860L

Обреновац (Степојевац) - Лазаревац

Лазаревац - Обреновац (Степојевац) Преузми ред вожње за линију 860L
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 Обреновац АС 3 #9086
2 Насеље Дудови 3 #8873
3 Базени 3 #8847
4 Мислођин - р 3 #9062
5 Мислођин (улаз) 3 #8685
6 Мислођин (војска) 3 #9055
7 Мислођин - Баћевачки пут 3 #8773
8 Мислођин - Дом 3 #9057
9 Мислођин - Маричића поток 3 #9043
10 Јасенак (раскрсница) 3 #8969
11 Мислођин - Јовановац 3 #9060
12 Дражевац - Гробље 3 #8874
13 Пут за Велико поље 3 #8881
14 Дражевац - Тодоровићи 3 #8886
15 Дражевац - Дом 3 #8877
16 Дражевац - Степановићи 3 #9314
17 Конатице - Лецино брдо 3 #8994
18 Конатице - Дом 3 #8990
19 Конатице - Живановићи 3 #8993
20 Конатице (Горњи крај) 3 #8998
21 Конатице - окретница 3 #8996
22 Тимотијевићи - Горњи крај 3 #9214
23 Виногради 4 #9189
24 Степојевац 4 #9268
25 Степојевац - Железничка станица 4 #7588
26 Термоелектрана 4 #7350
27 Велики црљени - Дом 4 #7354
28 Вреоци - Вага 4 #9755
29 Вреоци - Дом 4 #7374
30 Вреоци - Завод 4 #7423
31 Шопић - Криваја 4 #7625
32 Лазаревац - Рампа 4 #7466
33 Лазаревац (центар) 4 #7452
34 Лазаревац АС 4 #7468