64

Звездара (Зелено брдо) - Шумице

Шумице - Звездара (Зелено брдо) Преузми ред вожње за линију 64
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 Звездара А #257
2 Милоша Јанковића А #255
3 ОШ Вељко Дугошевић А #3148
4 Студенски дом ""Рифат Бурџевић А #3150
5 Дескашева А #3152
5 Дескашева А #3152
6 Будманијева А #3154
7 Косте Трифковића А #3155
8 Илиденска А #3157
9 Лошињска доња А #3159
10 Забрђанска А #3161
10 Забрђанска А #3161
11 Бајдина А #1429
12 Булевар краља Александра А #480
13 Мирка Сандића А #3168
14 Михаила Тодоровића А #3164
15 ОШ Стеван Синђелић А #3166
15 ОШ Стеван Синђелић А #3166
16 Владимира Томановића А #259
17 Шумице - окретница А #744