702

Батајница /Железничка Станица/ - Бусије /Црква/

Бусије /Црква/ - Батајница /Железничка Станица/
Прикажи ред вожње
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 Батајница /железничка станица/ А #2285
2 Батајница /железничка рампа/ А #1180
3 Батајница /центар/ А #1961
4 Краља Стефана Томаша А #2641
5 Шангајска А #1876
6 Стевана Симића А #1950
7 Др Ђорђа Шуице А #2467
8 Бусије /улаз/ А #2345
9 Проте Јефтимија Ивановића А #2346
10 Савке Суботић А #2348
11 Станка Кораћа А #2491
12 Трандафила Дуке А #2492
13 Станка Опачића Ћанице А #2349
14 Николе Беговића А #2350
15 Бусије /црква/ А #2351
16 др Живка Бертића А #2352
17 Симеона Злоковића А #3201
18 Бусије/терминус/ А #3202